Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις ¨Τυπολογίες", η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απαντώντας στις ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα σωματεία, σύμφωνα με τον «νόμο Χατζηδάκη» (4808/2021) σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων, αποκάλυψε πως ο υπουργός Εργασίας δεν έλαβε γνωμοδότηση, ως ώφειλε, από την Αρχή!

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ο «νόμος Χατζηδάκη» σε αυτό το κομμάτι δύναται να εκπέσει δικαστικά, καθώς στις 10 Μαΐου εκδικάζονται οι προσφυγές του ΕΚΑ και άλλων σωματείων.

Η δεύτερη και εξίσου σημαντική επισήμανση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ότι έχουν εκφραστεί πολλές αντιρρήσεις για το σύστημα «Ζευς», που έχει παραχωρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις ηλεκτρονικές εκλογές και το οποίο χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ.