Με αίτησή τους, που θα συζητηθεί αύριο Τρίτη 19/4/2022, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας κατά της ΕΤΗΠΤΑ, 22 μέλη του σωματείου ζητούν να  χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης των εκλεγέντων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, με εξαίρεση ενός (τυχαίο;), προκειμένου με δικαστική απόφαση να διοικείται και να λειτουργεί νόμιμα μέχρι την διενέργεια των εκλογών στις 28, 29, και 30 Μαΐου 2022.

Είναι απορίας αξιον πως μέσα σε μια θητεία χρειάστηκαν πολλαπλές δικαστικές αποφάσεις και έξοδα για τον διορισμό διοικήσεων.

Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα πως ένα Δ.Σ.του οποίου η θητεία παρατάθηκε κατά έναν επι πλέον χρόνο και δεν κατάφερε να οργανώσει την έγκριση τροποποίησης καταστατικού και να διεξάγει έγκαιρα τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να διοριστεί προσωρινή διοίκηση. 

Η δαπάνη της διαδικασίας αυτής βαρύνει τους αιτούντες.