Αθήνα: 29-3-2022

Προς: Το Δ.Σ. του σωματείου «Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών»

Θέμα: «Επιστολή για την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Αλφρέδου Αλοσκόφη

Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Σήμερα 29 Μαρτίου του 2022 σας καταθέτω την παραίτηση μου από την Θέση του Α' Αντιπροέδρου, Υπεύθυνου Οργανωτικού του Σωματείου «Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών» αλλά και από το Δ.Σ. με άμεση ισχύ.

Δεν επιθυμώ για λόγους ευπρέπειας να επεκταθώ στους λόγους που με οδήγησαν σε αυτήν την παραίτηση και σε συγκεκριμένα περιστατικά. Πλην όμως, οφείλω να δηλώσω δημοσίως ότι η ΕΤΗΠΤΑ εμφανίζει σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, αξιοκρατίας, ισότητας, υπευθυνότητας και διαφάνειας, αντιφάσκει εντελώς, τόσο προς τις καταστατικές του αρχές όσο και προς το προσωπικό μου αξιακό σύστημα.

Η σαφής έλλειψη συντονισμού, ο απαρχαιωμένος τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων και η ιδιοκτησιακή λογική με έχουν αποξενώσει εντελώς.

Αποχωρώντας, Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Εύχομαι υγεία σε όλους.

Αθήνα, 29.3.2022

Αλφρέδος Αλοσκόφης