Την εφαρμογή δύο διατάξεων του νέου Εργασιακού νόμου οι οποίες αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων ξεκίνησει το Υπουργείο Εργασίας.

Η πρώτη αφορά το άνοιγμα των Μητρώων του Υπ. Εργασίας για την εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) από την 1η Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται πως όποια συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, χάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα δράσης, καθώς δεν θα μπορεί να προβεί σε  συλλογική διαπραγμάτευση, σε κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

 Η δεύτερη έγινε με τη δωρεάν -από πλευράς Υπ. Εργασίας- διάθεση προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος "ΖΕΥΣ", προκειμένου να μπορούν να διεξαγάγουν εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Όποια συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίζει τους προβλεπόμενους όρους για την ψηφοφορία των μελών της δεν θα θεωρείται έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της.