Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών. Δοκιμές γίνονται από εταιρείες στη Βρετανία, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία. Οι λιγότερες ημέρες και ώρες εργασίας επανέρχονται στο τραπέζι μετά την τάση εργαζόμενοι να εγκαταλείπουν τις δουλειές τους επειδή θεωρούν ότι δεν αμείβονται επαρκώς ή δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο.

Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει γίνει πιο αισθητό στις ΗΠΑ, όπου τεράστιος αριθμός εργαζομένων εγκατέλειψαν τις εργασίες τους τον Νοέμβριο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη διαδικτυακή κινητικότητα και όχι μόνο για τετραήμερη εβδομάδα εργασίας.

Με βάση την ήδη ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα μας, σε χρονικό πλαίσιο εξαμήνου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να δουλεύει συνολικά 40 ώρες την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας παρέχεται η δυνατότητα 4ημερης πλήρους απασχόλησης διάρκειας 40 ωρών εβδομαδιαίως και 10 ωρών ημερησίως, ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου. Δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση πέραν των 10 ωρών ημερησίως και των 40 ωρών εβδομαδιαίως που κατανέμεται σε 4ήμερη βάση.

Σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας, «η διευθέτηση είναι μια επιλογή, εναλλακτική των υπερωριών, η οποία ισχύει σε όλη την Ευρώπη, προσφέρεται από το 54% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με συλλογική σύμβαση, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προβλέπεται στο νόμο 1892/1990, μπορεί να εφαρμοστεί κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου, με ατομική συμφωνία.