Η έκδοση και απονομή της σύνταξης γρήγορα και έγκαιρα αποτελεί μείζον ζήτημα για τους υποψήφιους συνταξιούχους. 

Το κλειδί για ταχύτερη έκδοση βρίσκεται στην αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί δύο χρόνια προτού συμπληρωθεί το αναγκαίο όριο ηλικίας.

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση είναι πλέον υποχρεωτική πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, ιδίως σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση με ένσημα σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση περιλαμβάνει αναφορά στο σύνολο του χρόνου ασφάλισης, στο αν υπάρχει επιθυμία για εξαγορά πλασματικών χρόνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.