Επειδή η αναλυτική ενημέρωσή σας επί  θεμάτων που αφορούν μεγάλες αλλαγές για συντάξεις, συνταξιούχους και ασφαλισμένους που περιμένουμε μέσα στο 2022 είναι σημαντική και δυστυχώς εκλείπει από τους συνδικαλιστικούς φορείς που μας εκπροσωπούν, σας παρουσιάζουμε όσα αποκάλυψε ο Αλέξης Μητρόπουλος, πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, σε μια αναλυτική παρουσίαση, την οποία παραθέτουμε παρακάτω.

Προφανώς τα αναδρομικά είναι ψηλά στην ατζέντα, ωστόσο οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας, αλλά και η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι από τα αρνητικά της νέας χρονιάς. 

Ι. Τα 15 μέτρα-αποφάσεις

1ον) Η έναρξη του νέου επικουρικού με την ίδρυση του ΤΕΚΑ σε εφαρμογή του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α 160/7-9-2021)

2ον) Η αύξηση ορίων ηλικίας από 5-12 έτη για πάνω από 3.000.000 ασφαλισμένους

3ον) Αναδρομικά: Η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης (δικάσιμος 15-1-2021) για τα αναδρομικά Δώρων και επικουρικών 2.500.000 συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους και της Ολομέλειας του ΕλΣυν (δικάσιμος 15-9-2021) για τα αναδρομικά συντάξεων και Δώρων δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων

4ον) Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη φορολόγηση των αναδρομικών τού 11μήνου 2015-2016 που εισέπραξαν πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους, μέχρι 28-2-2022

Συνταξεις: 5ον) Οι μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας-αναπηρίας από 1-1-2022

6ον) Η εκδίκαση της νέας πιλοτικής δίκης στις 4-4-2022 ενώπιον του ΣτΕ για τη μόνιμη επαναφορά των Δώρων (13ος και 14ος μισθός) στις επικουρικές συντάξεις

7ον) Η παραγραφή όλων των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για τα έτη πριν το 2010, σε υλοποίηση της υπ’αριθ. 1833/2021 απόφασης ΟλΣτΕ

8ον) Η οριστική παραγραφή των φόρων και προστίμων για τα «αδήλωτα» αναδρομικά που εισέπραξαν 80.000 περίπου συνταξιούχοι πριν το 2015, σε εφαρμογή των υπ’αριθ. 616, 617 και 618/2021 αποφάσεων ΟλΣτΕ

9ον) Το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος που με νόμο απαγορεύονται οι αυξήσεις στις συντάξεις

10ον) Τέλος στην επανεξέταση από τα ΚΕΠΑ των αναπήρων, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις

11ον) Στις 11-3-2022 εκδικάζεται ενώπιον του ΣτΕ (μετ’αναβολήν από 3-12-2021) η αίτηση φορέων για να κηρυχθεί αντισυνταγματική η συμμετοχή στην έκδοση των συντάξεων δικηγόρων-λογιστών βάσει του άρθρου 255 ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68)

12ον) Η περαιτέρω μείωση του εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων-στρατιωτικών-ιδιωτικού τομέα (όπου χορηγείται)

13ον) Το 2022 θα αρχίσει νέος γύρος συζήτησης για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πρόσχημα το δημογραφικό. Σε ισχύ η «ρήτρα προσδοκίμου» από 1-1-2022

14ον) Το 2022 θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση τής συνταξιοδοτικής φτώχειας («pension poverty»)

15ον) Η ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και ο νέος γύρος λεηλασίας τής ακίνητης περιουσίας του, μετά τη λεηλασία των αποθεματικών (PSI) με τον ν. 4050/2012 (Βενιζέλου-Κουτρουμάνη)

ΙΙ. Η εξειδίκευση των μέτρων-αποφάσεων

Το 2022 θα είναι χρονιά-ορόσημο για τους συνταξιούχους, αλλά και τους ασφαλισμένους γενικά.

Το νέο έτος έχουμε τα παρακάτω μέτρα και αποφάσεις, που θα επηρεάσουν το σύνολο των Ελλήνων συνταξιούχων των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους. Ειδικότερα το 2022 σηματοδοτούν τα εξής:

1ον) Η έναρξη του νέου επικουρικού με την ίδρυση του ΤΕΚΑ σε εφαρμογή του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α 160/7-9-2021)

Με τον νέο νόμο καταργείται υποχρεωτικά, για τους πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, η δημόσια επικουρική ασφάλιση παρά το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ. 5) και τη Νομολογία τού ΣτΕ (2287/2015, 1889/2019 ΟλΣτΕ) και νομοθετείται η ιδιωτική (κεφαλαιοποιητική) επικουρική ασφάλιση με την ίδρυση και σύσταση του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (ΤΕΚΑ). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1987 και εργάζονται, να διακόψουν την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ και να ασφαλιστούν εφεξής στο ΤΕΚΑ.

Το εγχείρημα είναι μεγάλο και δύσκολο. Στις περισσότερες χώρες που εφαρμόστηκε, απέτυχε. Στις ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει μεγάλη δικαστική διαμάχη επειδή χάθηκαν τα κεφάλαια των Ταμείων έως και 97% κατά τη διάρκεια της πανδημίας (βλ. εφημερίδα «Καθημερινή» στις 30-9-2020, σελ. 27).

Ο νόμος Τσακλόγλου δεν είναι ασφαλιστικός. Δεν στοχεύει προφανώς στη βιωσιμότητα των επικουρικών συντάξεων ούτε βεβαίως στην αύξησή τους. Αυτό που επιχειρεί είναι ένα σχέδιο χρηματοδότησης εταιριών και ιδιωτών με τις εισφορές των ασφαλισμένων ύψους 70 δις ευρώ και πλέον. Αυτό το σχέδιο χρηματοδότησης ιδιωτών από την περιουσία (εισφορές) των ασφαλισμένων έχει επαναληφθεί άλλες πέντε φορές στη χώρα μας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:

-Το 1947 όταν τα Ταμεία απώλεσαν 50 δις δραχμές (160 εκατ. ευρώ) αφού τα αποθεματικά τους χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς.

-Το 1950 με τον αναγκαστικό νόμο Μαρκεζίνη 1611/1950, όταν τα Ταμεία απώλεσαν 30 τρις δραχμές ή 90 δις ευρώ (για όσο ίσχυσε) και δόθηκαν στους ιδιώτες άτοκα ή με χαμηλό τόκο για την ενίσχυσή τους.

-Με τους ν. 2076/1992 (Κων. Μητσοτάκης) και 2676/1999 (Κ. Σημίτης), όταν τα Ταμεία απώλεσαν 4 δις ευρώ σε «μετοχές ρίσκου» και 2 δις ευρώ σε «δομημένα ομόλογα».

-Με τον ν. 4050/2012 των Βενιζέλου-Κουτρουμάνη όταν με το «κούρεμα» (PSI) τα Ταμεία έχασαν 26 δις ευρώ στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.

Συνταξεις: -Με τις τρεις ανακεφαλοποιήσεις των Τραπεζών με απόφαση των μνημονιακών κυβερνήσεων, όταν τα Ταμεία έχασαν 4 δις ευρώ συνολικά.

Οι αρχές τού νόμου Τσακλόγλου, η ουσία του, η στόχευσή του είναι η αποκοπή του δεύτερου δημόσιου πυλώνα από τον κορμό τής δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης. Το εγχείρημα ισοδυναμεί με την αρχή τού τέλους τής επικουρικής και μελλοντικά και τής γενικευμένης κύριας σύνταξης, όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

Η ασφάλιση και η χορήγηση σύνταξης με κριτήρια εξω-συνταξιοδοτικά (δημογραφικά, επενδυτικά) και με την επίσημη απομάκρυνση τού κράτους από τον θεσμό, δείχνει (όπως και με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο 4808/2021) αλλαγή τού δόγματος για τη Μισθωτή Εργασία και τη συναρτώμενη με αυτή Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.

Η ελληνική κοινωνία, εντός τού σταδίου τής αγριότητας των Μνημονίων που διαιωνίζεται, καλείται να χάσει και άλλα δικαιώματα και θεσμούς τού Κοινωνικού Κράτους, χωρίς καμία άλλη προοπτική, χωρίς σχέδιο, χωρίς ελπίδα και δυστυχώς χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση… Πολύ περισσότερο που η αφόρητη ομοιότητα των μνημονιακών δυνάμεων, που καλύπτει το 90% και πλέον του πολιτικού-βουλευτικού φάσματος, δεν αφήνει στον ορατό ορίζοντα πραγματικά εναλλακτικές μορφές οργάνωσης τής κοινωνίας και της οικονομίας.

2ον) Συνταξεις: Η αύξηση ορίων ηλικίας από 5-12 έτη για πάνω από 3.000.000 ασφαλισμένους

Από 1-1-2022 καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (βαρέα-μητέρες-πατέρες χήροι ανίκανων προς βιοπορισμό τέκνων) και εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο νόμος του γ’ Μνημονίου (ν. 4336/2021, υποπαρ. E3, σελ. 982-984) που ψήφισαν και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου (NΔ-ΣYPIZA-KINAΛ).

Επίσης, από την ίδια ημεροχρονολογία (1-1-2022), τίθεται σε ισχύ και η «ρήτρα προσδόκιμου» για περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Είναι ζήτημα κυβερνητικής απόφασης πότε και επισήμως θα ενεργοποιηθεί.

Σύμφωνα άλλωστε και με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ (19-12-2021 με συνοδευτικά κείμενα), με την ανωτέρω συνταξιοκτόνα διάταξη του γ’ Μνημονίου:

-Aυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 5-12 χρόνια για πάνω από 3.000.000 ασφαλισμένους (1.500-3.600 ένσημα επιπλέον),

-Καταργούνται οριστικά όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις προ του 62ου έτους ηλικίας.

-Eνεργοποιείται η «ρήτρα προσδόκιμου» για περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

-Στερείται η σύνταξη από χιλιάδες ασφαλισμένους, αφού πολλοί δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος για σύνταξη!!

Από την εξέλιξη αυτή πλήττονται κυρίως οι γυναίκες ασφαλισμένες. Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που ίσχυαν για δεκαετίες τούς παρείχαν την ευκαιρία και την ασφάλεια τού συνδυασμού τού βιοπορισμού και της μέριμνας για την οικογένεια. Δυστυχώς, τα προσεχή χρόνια, θα οδηγηθούμε σε κατάρρευση των γεννήσεων και σε έκρηξη τού δημογραφικού, όπως πρώτη με έρευνά της απέδειξε η ΕΝΥΠΕΚΚ (βλ. την από 25-3-2021 ανακοίνωση). Είναι καιρός, έστω και την τελευταία στιγμή, τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, να ξαναθεσπίσουν σύγχρονο και ευρύ πλαίσιο πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για όλους τους ασφαλισμένους και κυρίως για τις γυναίκες.

3ον) Αναδρομικά: Η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης (δικάσιμος 15-1-2021) για τα αναδρομικά Δώρων και επικουρικών 2.500.000 συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους και της Ολομέλειας του ΕλΣυν (δικάσιμος 15-9-2021) για τα αναδρομικά συντάξεων και Δώρων δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων

Η πιλοτική δίκη για τα Δώρα και επικουρικά τού 11μήνου 2015-2016 διεξήχθη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 15-1-2021.

Το Μνημόνιο Τσίπρα (ν. 4336/2015) και ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016, άρθρο 14 παρ. 2) επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων που επιβλήθηκαν με τους νόμους Κουτρουμάνη-Βρούτση 4051/2012 και 4093/2012.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό τής χώρας, ανατρέποντας τη δική του προηγούμενη απόφαση (2287/2015) που είχε δικαιώσει τους συνταξιούχους, αποφάνθηκε αμετάκλητα ότι οι μνημονιακοί νόμοι 4051/2012 και 4093/2012 που «σφάγιασαν» τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατήργησαν τα Δώρα, είναι ισχύουσες, νόμιμες και μόνιμες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016)!!

Στις 15-1-2021 οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζήτησαν από τους ακυρωτικούς δικαστές την πλήρη εφαρμογή της υπ’αριθ. 1439/2020 απόφασης ΟλΣτΕ για τη χορήγηση των αναδρομικών του 11μήνου (Μάιος 2015-Ιούνιος 2016) ως προς τα Δώρα και τις επικουρικές για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους. Αν η υπόθεση ευδοκιμήσει, οι 2.500.000 περίπου συνταξιούχοι και οι κληρονόμοι τους θα λάβουν από 800-3.500 ευρώ αναδρομικά. Η απόφαση αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αναμένεται και η έκδοση αποφάσεων από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον της οποίας εκδικάστηκαν στις 15-9-2021 υποθέσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων-ενστόλων για τα αναδρομικά επί των περικοπών κυρίων-επικουρικών συντάξεων και Δώρων.

Δυστυχώς και το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο τής χώρας, με τις πρόσφατες αποφάσεις του με αριθ. 1389 και 1477/2021, ανέτρεψε τις προηγούμενες θετικές για τους συνταξιούχους τού Δημοσίου αποφάσεις του (244/2017 και 32/2018 αποφάσεις ΟλΕλΣυν)!!

4ον) Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη φορολόγηση των αναδρομικών τού 11μήνου 2015-2016 που εισέπραξαν πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους, μέχρι 28-2-2022

Παρά το ότι ο νόμος εξαντλεί την υποχρέωση της φορολόγησης των αναδρομικών στο 20% τού ποσού που εισπράχθηκε (άρθρο 60 ν. 4172/2013), η κυβέρνηση αποφάσισε να φορολογήσει τα αναδρομικά τού 11μήνου 2015-2016 και με τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος αλλά και με τις κλίμακες της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άνω των 12.000 ευρώ). Αυτό είχε ως συνέπεια, αρκετοί συνταξιούχοι να υποχρεούνται τώρα να επιστρέψουν, οι περισσότεροι μέχρι και το 1/3 των αναδρομικών που εισέπραξαν, αρκετές δε χιλιάδες συνταξιούχοι μέχρι και το 50% αυτών.

Με άλλα λόγια, τα αναδρομικά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους τον Οκτώβριο του 2020 σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1439/2020 απόφαση ΟλΣτΕ, πέρασαν από διπλό «κόφτη» ύψους 22-55%, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1439/2020 του ΣτΕ.

Η κυβέρνηση, αντί να καταβάλλει τα αναδρομικά έντοκα και αφορολόγητα, τα φορολόγησε και μάλιστα διπλά: α) ως φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις με συντελεστή 22-42% για το 2015 και με συντελεστή 22-45% για το 2016 και β) ως Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης με συντελεστή 2-8% για το 2015 και με συντελεστή 2,2-10% για το 2016.

Η σχετική υπ’αριθ. Α1035/2021 απόφαση τού Γραμματέα της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β 797), που είχε εκδοθεί τον Οκτώβριο του 2021, για τη διπλή φορολόγηση των αναδρομικών που εισέπραξαν τον Οκτώβριο του 2020 1.100.000 συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους, απογοήτευσε τους συνταξιούχους!!

5ον) Οι μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας-αναπηρίας από 1-1-2022

H Εγκύκλιος Τσακλόγλου με αριθμό Φ.80000/Δ17/109302/2021, που δημοσιεύθηκε την τελευταία ημέρα του 2021, θα φέρει μεγάλες μειώσεις σε χιλιάδες συντάξεις αναπηρίας και χηρείας. Αφορά πάνω από 300.000 ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς και 1.000.000 και πλέον σημερινές συντάξεις γήρατος, που τα επόμενα χρόνια θα μετατραπούν σε συντάξεις χηρείας. Ειδικότερα αφορά συντάξεις:

-αναπήρων συνταξιούχων που λαμβάνουν και σύνταξη λόγω θανάτου και

-συνταξιούχων λόγω γήρατος που λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας.

Η μείωση, που φτάνει μέχρι και 25%, για μεν τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις (σύμφωνα με την Εγκύκλιο Τσακλόγλου) θα αποτυπωθεί ως «προσωπική διαφορά» (αποκλείοντας τους δικαιούχους από μελλοντικές αυξήσεις), για δε τους νέους συνταξιούχους (από 1-1-2022) η μείωση θα είναι άμεση!!

H Εγκύκλιος Τσακλόγλου εφαρμόζει τη σκληρή διάταξη για ανάπηρους-χήρους/χήρες συνταξιούχους του άρθρου 7 (παρ. 5) του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) για απαγόρευση «σώρευσης εθνικών συντάξεων» πάνω από το πλαφόν των 384 ευρώ, που από φόβο για το πολιτικό κόστος δεν υλοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣYPIZA!!

Αλλά και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., ενώ γνώριζε την ύπαρξη της αντικοινωνικής αυτής διάταξης του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δεν την εφάρμοσε για δυόμισι ολόκληρα χρόνια!

Η μεγάλη «σφαγή» στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας με την Εγκύκλιο Τσακλόγλου, δηλαδή η χορήγηση μίας μόνο εθνικής σύνταξης εφεξής επί περισσοτέρων συνταξιοδοτικών παροχών, ενδέχεται (δυστυχώς) να οδηγήσει στην κατάργησή τους στο μέλλον!

Για τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας-αναπηρίας, παραθέτουμε πραγματικό παράδειγμα, όπως το επεξεργάστηκε για την ΕΝΥΠΕΚΚ ο γνωστός εργατολόγος Διον. Τεμπονέρας:

Έστω γυναίκα λαμβάνει αναπηρική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, με βαθμό αναπηρίας 70%, ύψους €600 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €288 + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €312). Ο ασφαλισμένος σύζυγός της πεθαίνει το 2020 και δικαιούταν σύνταξη ύψους €900 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €384 + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €516).

Την πρώτη τριετία, η επιζώσα σύζυγος λαμβάνει κανονικά την σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ύψους 600 ευρώ και τη σύνταξη λόγω θανάτου τού συζύγου της, που αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης που δικαιούταν ο θανών ύψους 630 ευρώ (70% x €900 = €630) και που αναλύεται σε ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €268,8 + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ €361,2). Δηλαδή, σύνολο συντάξεων μέχρι σήμερα, εξ ιδίου δικαιώματος και θανάτου €1.230 (Ε.Σ. 288+268,8 και Α.Σ. 312+361,2).

Με την …εορταστική «εγκύκλιο Τσακλόγλου» το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, δεν μπορεί να ξεπερνά σε άθροισμα από διαφορετικά δικαιώματα (σύνταξη χηρείας και αναπηρίας ή γήρατος), το ποσό των 384 ευρώ, δηλαδή μια πλήρη Εθνική Σύνταξη. Συνεπώς η ίδια ανάπηρη χήρα στο παράδειγμά μας, αν ο σύζυγος απεβίωνε αύριο, θα λάμβανε από την Εθνική Σύνταξη 172,8 ευρώ λιγότερα το μήνα (αντί για 268,8 + 288 = 556,8 €, θα πάρει 384€), δηλαδή θα λάβει, αντί για 1.230 €, μόνο 1.057,2€ συνολικά.

Το θεσμικό πλαίσιο των συντάξεων λόγω θανάτου στη χώρα μας, με συνεχείς παρεμβάσεις των δανειστών και τη σύμφωνη γνώμη ή την ανοχή των μνημονιακών κομμάτων, είναι το πιο απάνθρωπο για όσους έχασαν σύζυγο ή πατέρα που είχε εργαστεί και ασφαλιστεί για πολλά χρόνια. Οδηγεί στην απόλυτη λεηλασία τού μόχθου των ασφαλισμένων, αφού επιβάλλονται περικοπές και συνολική μείωση μέχρι και 70%, σύμφωνα με το παράδειγμα που επεξεργάστηκε η ΕΝΥΠΕΚΚ. Ειδικότερα:

Σύζυγος λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.000 ευρώ καθαρά (384 € εθνική και 616 € ανταποδοτική). Με τον θάνατό του, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Τσακλόγλου, η χήρα δικαιούται ΜΟΝΟ μέρος τής ανταποδοτικής σύνταξης και καθόλου τής εθνικής.

Έτσι, για την πρώτη τριετία που κατέστη χήρα, θα λαμβάνει το 70% επί της ανταποδοτικής (616 €), δηλαδή (616 Χ 70%=) 431,20 ευρώ τον μήνα.

Με τη λήξη τής τριετίας, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Τσακλόγλου, αν η χήρα εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, τότε θα λαμβάνει ΜΟΝΟ το 35% τής ανταποδοτικής, δηλαδή μόνο (616 Χ 35%=) 214,50 ευρώ τον μήνα!

Λαμβανομένου υπόψη και ποσοστού 6% που περικόπτεται υπέρ ασθενείας (214,50 – 6%=) 12,87 ευρώ, η χήρα καταλήγει να λαμβάνει (214,50 – 12,87=) 201,63 ευρώ!!

Συνταξεις: ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝ ΖΩΗ ΣΥΖΥΓΟΥ (καθαρά) 384 € Εθνική και 616€ Ανταποδοτική 1.000 €

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ ΤΗΝ 1η ΤΡΙΕΤΙΑ 70% τής ανταποδοτικής 431,20 €

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΤΡΙΕΤΙΑ, ΑΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 35% τής ανταποδοτικής 214,50 €

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 6% 214,50 Χ 6% -12,87€

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ (ΚΑΘΑΡΑ) 201,63 €

6ον) Η εκδίκαση της νέας πιλοτικής δίκης στις 4-4-2022 ενώπιον του ΣτΕ για τη μόνιμη επαναφορά των Δώρων (13ος και 14ος μισθός) στις επικουρικές συντάξεις

Τον δρόμο για τη νέα αυτή πιλοτική δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ άνοιξε η πολύ σημαντική απόφαση 8898/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την απόφαση-σταθμό 8898/2021 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, καλείται το Συμβούλιο Επικρατείας με νέα πιλοτική δίκη να αποφασίσει ή όχι τη μόνιμη και υποχρεωτική καταβολή των Δώρων σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους και μετά το 2012 (και μετά το 2016), αντίθετα από όσα αποφάσισε πρόσφατα η Ολομέλεια του ΣτΕ. Έτσι ανοίγει εκ νέου η υπόθεση των Δώρων!

Η υπόθεση (σε πρώτη φάση), που θα δικαστεί ενώπιον της ΟλΣτΕ στις 4-4-2022, αφορά μόνο τις επικουρικές συντάξεις, αλλά ενδέχεται να δώσει ελπίδες και για τη μελλοντική επαναφορά των Δώρων στις κύριες συντάξεις.

Βεβαίως, αποτελεί ερώτημα αν οι δικαστές τού ΣτΕ, -που με τις αποφάσεις τους το 2019 και 2020 ανέτρεψαν τις προηγούμενες δικές τους αποφάσεις του 2015 (που δικαίωναν τους συνταξιούχους)- θα αποφασίσουν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα πάλι το αντίθετο!

7ον) Η παραγραφή όλων των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για τα έτη πριν το 2010, σε υλοποίηση της υπ’αριθ. 1833/2021 απόφασης ΟλΣτΕ

Η πολύ σημαντική απόφαση-σταθμός 1833/2021 ΟλΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματική την 20ετή παραγραφή των οφειλών προς τα Ταμεία που είχε θεσπίσει ο νόμος Κατρούγκαλου (άρθρο 95 παρ. 1 ν. 4387/2016). Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’αριθ. 1833/2021 απόφασή της απαγορεύει στον ΕΦΚΑ την απαίτηση εισφορών από ασφαλισμένους και εργοδότες πριν το 2010!!

Ειδικότερα, με τη σημαντική αυτή απόφαση επισημαίνεται ότι: «Ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. Πλήρωση του κενού, που ανακύπτει, με την εφαρμογή του γενικού κανόνα της δεκαετούς παραγραφής, ο οποίος αποτελούσε το προϊσχύσαν δίκαιο για τις αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.».

Η παραγραφή των ασφαλιστικών οφειλών προ του 2010 αφορά όλες τις οφειλές, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν βεβαιωθεί ή έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση. Γι’αυτό η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ οφείλουν άμεσα να εφαρμόσουν πλήρως το διατακτικό της υπ’αριθ. 1833/2021 απόφασης ΟλΣτΕ.

8ον) Η οριστική παραγραφή των φόρων και προστίμων για τα «αδήλωτα» αναδρομικά που εισέπραξαν 80.000 περίπου συνταξιούχοι πριν το 2015, σε εφαρμογή των υπ’αριθ. 616, 617 και 618/2021 αποφάσεων ΟλΣτΕ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, είναι παραγεγραμμένα φόροι και πρόστιμα προ του 2015 διότι οι Εφορίες έπρεπε να είχαν εντός της πενταετίας κοινοποιήσει την πράξη καταλογισμού φόρου ή προστίμων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος έκδοσης τής πράξης καταλογισμού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με τις ανωτέρω αποφάσεις του έλυσε αμετάκλητα το κεφαλαιώδες αυτό ζήτημα αναφορικά με τον χρόνο έναρξης της πενταετίας παραγραφής στους φορολογικούς ελέγχους και την επιβολή φορολογικών προστίμων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κυβέρνηση οφείλει να επιστρέψει -και μάλιστα εντόκως- τα χρήματα σε όσους συνταξιούχους ήδη κατέβαλαν φόρους ή και πρόστιμα και να απαλλάξει οριστικά και αμετάκλητα από την υποχρέωση αυτή όσους συνταξιούχους δεν τα έχουν ακόμη καταβάλει.

Ήδη τα Δικαστήρια τής χώρας ακολουθούν τη Νομολογία του ΣτΕ. Τα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών (απόφαση 734/2020) και Θεσσαλονίκης (αποφάσεις 716/2019, 759/2019) είχαν δεχθεί νωρίτερα ότι «όταν κοινοποιήθηκαν τα ειδοποιητήρια για φόρους-πρόστιμα στους συνταξιούχους, στις αρχές του 2014, το σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου είχε ήδη παραγραφεί». Οι εφετειακές αυτές αποφάσεις έκριναν επίσης ότι η σχετική διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 του ν. 4174/2013, με βάση την οποία εκδόθηκαν οι πράξεις προσδιορισμού φόρου και επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, είναι αντισυνταγματική!

Η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα, χωρίς να ταλαιπωρούνται και να ξοδεύονται οι συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους.

9ον) Το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος που με νόμο απαγορεύονται οι αυξήσεις στις συντάξεις

Με τον ν. 4475/2017 (άρθρο 3) είχε απαγορευτεί η αύξηση των συντάξεων μέχρι 31-12-2022. Νωρίτερα, οι νόμοι 4472/2017 και 4633/2015 είχαν απαγορεύσει μέχρι και τις 31-12-2021 κάθε αύξηση στις συντάξεις.

Συνεπώς, αν δεν δοθεί άλλη παράταση στο πάγωμα των αυξήσεων, από 1-1-2023 όλες οι συντάξεις θα αυξηθούν σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως προβλέπει ο νόμος.

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε τα εξής:

-Με την ταπεινωτική συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015, που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την τρόικα, ανεστάλη η αύξηση των κατωτάτων ορίων των συντάξεων («πάγωσαν») μέχρι τα τέλη του 2021 (άρθρο 3 παρ. 30 ν. 4334/2015).

-Η διάταξη αυτή «επικυρώθηκε» και από τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ) με το γ’ Μνημόνιο (ν. 4336/2015) και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 (περίπτ. 3 υποπαρ. Ε2), με το οποίο «πάγωσαν» τα κατώτατα όρια όλων των συντάξεων στα ονομαστικά επίπεδα του 2015 μέχρι το τέλος του 2021!

Συνταξεις: -Ο ν. 4387/2016 προέβλεψε αυξήσεις στις συντάξεις από 1-1-2017 που όμως ουδέποτε χορηγήθηκαν (άρθρο 14 παρ. 3α).

-Με τον ν. 4472/2017 (άρθρο 1 παρ. 4α) ανεστάλησαν οι αυξήσεις («πάγωσαν») σε ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις συντάξεις ΕΚ ΝΕΟΥ, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2017, προκειμένου να μην εγερθούν απαιτήσεις των συνταξιούχων σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου.

-Τέλος, με το άρθρο 3 του ν. 4475/2017, όλες οι συντάξεις «πάγωσαν» για ακόμη ένα έτος, δηλαδή μέχρι 31-12-2022!! Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρει: «Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

-Σύμφωνα με τις υπ’αριθ. 112/24/2017 και 128/12/2017 Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ετήσια ωφέλεια του κράτους από το «πάγωμα» των συντάξεων θα ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, από το έτος 2016 μέχρι και το τέλος του 2022 που ήταν «παγωμένες» όλες οι συντάξεις με απόφαση ΟΛΩΝ των κομμάτων του μνημονιακού τόξου, οι συνταξιούχοι είχαν συνολικές απώλειες περίπου 2 δις ευρώ!!

Με τον νόμο Βρούτση (ν. 4670/2020), που διατήρησε σε ισχύ τον νόμο Κατρούγκαλου, οι αυξήσεις των συντάξεων «ξεπαγώνουν» από 1-1-2023. Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 25 αναφέρεται ότι:

«4.α.Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α’ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.».

10ον) Τέλος στην επανεξέταση από τα ΚΕΠΑ των αναπήρων, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις

Δίνεται τέλος στην επανεξέταση των ΑμΕΑ από τα ΚΕΠΑ, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις: α)να έχουν μή αναστρέψιμη ασθένεια και β)να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Η θετική αυτή εξέλιξη για χιλιάδες ΑμΕΑ (αν βεβαίως υλοποιηθεί) θεσπίστηκε στα νέα πλαίσια λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕΠΑ (ΦΕΚ Β 5074/2-11-2021) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 22 του νέου Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ προβλέπει τον τερματισμό της επανεξέτασης με την εισαγωγή τού θεσμού τής «αξιολόγησης επ’αόριστον»!

Συνταξεις: Με τη ρύθμιση αυτή θα μπει τέλος στην άσκοπη και πολλές φορές απαξιωτική ταλαιπωρία χιλιάδων ΑμΕΑ που έχουν σοβαρές και μή αναστρέψιμες ασθένειες και υψηλά ποσοστά αναπηρίας.

11ον) Στις 11-3-2022 εκδικάζεται ενώπιον του ΣτΕ (μετ’αναβολήν από 3-12-2021) η αίτηση φορέων για να κηρυχθεί αντισυνταγματική η συμμετοχή στην έκδοση των συντάξεων δικηγόρων-λογιστών βάσει του άρθρου 255 ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α 68)

Η ανάμειξη πιστοποιημένων ιδιωτών δεν είχε μέχρι τώρα το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αφού μόνο λιγοστοί ασφαλισμένοι τούς εμπιστεύτηκαν για την έκδοση των συντάξεών τους.

Με τις προσφυγές τους ενώπιον του ΣτΕ κοινωνικοί φορείς και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι προβάλλουν (και ορθώς) το επιχείρημα ότι η συμμετοχή ιδιωτών στην άσκηση δημοσίας λειτουργίας, όπως είναι η έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, δεν είναι συμβατή με το Σύνταγμα (άρθρο 22 παρ.5), τη Νομολογία τού ΣτΕ (2287/2017, 1889/2019 ΟλΣτΕ) και τις Διεθνείς Συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα.

Συνταξεις: 12ον) Η περαιτέρω μείωση του εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων-στρατιωτικών-ιδιωτικού τομέα (όπου χορηγείται)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 ν. 4870/2020 (νόμος Βρούτση) και το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), από 1-1-2014 και για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότηση, καταργήθηκε η ανταποδοτικότητα του εφάπαξ και καταβάλλονται για κάθε έτος μετά το 2014 μόνο άτοκες οι εισφορές!

Η απώλεια τού εφάπαξ ανέρχεται σε 500 ευρώ για κάθε έτος από το 2014 και μέχρι το έτος συνταξιοδότησης. Είναι γεγονός ότι ο λόγος αυτός συνετέλεσε στη μαζική συνταξιοδότηση πολλούς ασφαλισμένους τα τελευταία χρόνια, κυρίως το 2021.

Χαρακτηριστική είναι η υπ’αριθ. Φ80020/ΟΙΚ.12029/Δ16/310/29-4-2020 Υπουργική Απόφαση, που ενημερώνει Υπηρεσίες και ασφαλισμένους για τη μεγάλη κατ’έτος μείωση τού εφάπαξ από 1-1-2014!!

Έτσι, σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο Βρούτση (που διατήρησε σε ισχύ την απαράδεκτη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου), το εφάπαξ ενός υπαλλήλου-στρατιωτικού-ιδιωτικού υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε το 2021, αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα:

α)ένα τμήμα για τα έτη μέχρι 31-12-2013 που είναι το ανταποδοτικό (μέχρι και το 2013 υπολογίζεται με το 60% τού μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 επί τα έτη ασφάλισης έως το 2013) και

β)ένα τμήμα για τα έτη από το 2014 έως το 2021 (έτος συνταξιοδότησης), που αποτελείται μόνο από τις εισφορές τής περιόδου 2014-2021 χωρίς τόκο!!

Συνταξεις: Οι μεγάλοι χαμένοι των νόμων Κατρούγκαλου-Βρούτση είναι όσοι έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης πριν το 2014 και τα περισσότερα μετά το 2014!

Είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (νόμοι Κατρούγκαλου-Βρούτση), όσοι εργαζόμενοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 1-1-2014, θα λάβουν ως εφάπαξ ΜΟΝΟ τις εισφορές που κατέβαλαν άτοκα!!

13ον) Το 2022 θα αρχίσει νέος γύρος συζήτησης για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πρόσχημα το δημογραφικό. Σε ισχύ η «ρήτρα προσδοκίμου» από 1-1-2022

Με πρόσχημα τη γήρανση του πληθυσμού, ο Διεθνής Οργανισμός ΟΟΣΑ καλεί τα μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, να αυξήσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πέραν του 67ου κατά 1,5 έτη μέχρι το 2035 και κατά 2,8 έτη μέχρι το 2050.

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα από 1-1-2022 έχει ήδη τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τον νόμο του γ’ Μνημονίου 4336/2015 (Πίνακες 1 και 2, σελ. 983-984) που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΚΙΝΑΛ!!

Όμως, η παρότρυνση αυτή του ΟΟΣΑ, καθώς και η πίεση μερίδας των δανειστών μας, ενδέχεται να αποτελέσουν αφορμή-έρεισμα για δυσάρεστες εξελίξεις!

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι:

Με το γ’ Μνημόνιο θεσπίστηκε η «ρήτρα προσδοκίμου» μετά την 1.1.2022 και αυτόματη εφαρμογή του άρθρου 11 (παρ. 3) του ν. 3863/2010 για αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού.

Με τον «Νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη» 3863/2010, πρωτοθεσπίστηκε η συγκεκριμένη ρήτρα από το 65ο έτος και μετά. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 11 αναφερόταν ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου και σε καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόμων, ανακαθορίζονται κατά τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας, με σημείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών.

Συνταξεις: Η ισχύς της διάταξης αυτής είχε προβλεφθεί να αρχίσει από 1.1.2021 και κατά την πρώτη εφαρμογή της θα ελαμβάνετο υπόψη η μεταβολή της δεκαετίας 2010 έως και 2020, ενώ από 1.1.2024 τα όρια αυτά θα ανακαθορίζονταν ανά τριετία με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου βασιζόμενη στους σχετικούς δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat και αφορούν στην επόμενη περίοδο.

Το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015, υποπαρ. Ε3, παρ. 1, σελ. 982) και ο ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 διατήρησαν τη συγκεκριμένη ρήτρα. Όμως, μετά την αύξηση του θεμελιωτικού χρόνου για πλήρη σύνταξη στο 67ο έτος με τον «Νόμο Κατρούγκαλου», η ρήτρα προσδοκίμου, που διατηρήθηκε και στον νόμο αυτόν, ισχύει από το 67ο και μετά. Έτσι η «ρήτρα προσδοκίμου», που ανέκαθεν «ενέπνεε» τους δανειστές, θα πιέζει στο μέλλον τα όρια ηλικίας πάντα προς τα πάνω! Αρκετές χώρες άλλωστε της ΕΕ (της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης) έχουν θεσπίσει ή ετοιμάζονται να θεσπίσουν όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανώτερα του 67ου.

Είναι βέβαιο ότι στο προσεχές μέλλον, σε χώρες με μεγάλη αύξηση του προσδόκιμου ζωής και μείωση της γονιμότητας, όπως στη δική μας, θα υπάρξει μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας πέραν του 67ου.

14ον) Το 2022 θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση τής συνταξιοδοτικής φτώχειας («pension poverty»)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τού Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας για τον Δεκέμβριο 2021 (Πίνακας 4, σελ. 7 της Έκθεσης, καθώς και Πίνακας Σ.1 του Παραρτήματος), προκύπτει ότι:

-συντάξεις έως 700 ευρώ λαμβάνουν 1.131.147 συνταξιούχοι (46% επί του συνόλου)!

-συντάξεις έως 500 ευρώ λαμβάνουν 671.329 συνταξιούχοι (27,2%) και έως 600 ευρώ λαμβάνουν 930.247 συνταξιούχοι (37,8%)!!

Συνταξεις: -η μέση κύρια σύνταξη έχει πέσει στα 741,16 ευρώ και είναι η χαμηλότερη σε ΟΛΕΣ τις χώρες της ΟΝΕ,

Συνταξεις: -η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 194,44 ευρώ,

-το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 102,75 ευρώ!

Τα ευρήματα αυτά του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» της ΗΔΙΚΑ αποτελούν και αποστομωτική απάντηση στους δανειστές και τους Έλληνες μνημονιακούς πολιτικούς και επιστήμονες, που ακόμη και σήμερα επιμένουν ότι στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν υψηλές κατά μέσο όρο συντάξεις.

15ον) Συνταξεις: Η ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και ο νέος γύρος λεηλασίας τής ακίνητης περιουσίας του, μετά τη λεηλασία των αποθεματικών (PSI) με τον ν. 4050/2012 (Βενιζέλου-Κουτρουμάνη)

Μετά την κατάργηση της Δημόσιας Επικουρικής Ασφάλισης και την αντικατάστασή της από την ιδιωτική (κεφαλαιοποιητική), σε πιστή εφαρμογή τού ακραία αντικοινωνικού πορίσματος Πισσαρίδη (βασικός συντάκτης του οποίου ήταν και ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.Πάνος Τσακλόγλου), επιχειρείται η δεύτερη φάση ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος με τη βίαιη και αντισυνταγματική ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ που θα βάλει σε κίνδυνο τα επόμενα χρόνια και τον θεσμό των κύριων συντάξεων.

Συνταξεις: Με βάση το προωθούμενο σχέδιο νόμου που η κυβέρνηση φιλοδοξεί να γίνει νόμος τού κράτους το α’ δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2022, προωθείται:

Συνταξεις: -η άμεση καθαίρεση των υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών και η αντικατάστασή τους με μετακλητούς προερχομένους κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα

Συνταξεις: -η κατ’εξαίρεση ανάθεση συμβάσεων και προμηθειών του ΕΦΚΑ με αυστηρά ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια

Συνταξεις: -η πλήρης αστυνομικοποίηση των Υπηρεσιών τού ΕΦΚΑ με ίδρυση «Αυτοτελούς Ομάδας Εσωτερικών Ερευνών» με επικεφαλής πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου με ανακριτικά, πειθαρχικά και διωκτικά καθήκοντα

Συνταξεις: -η πειθαρχική δίωξη, η αυθαίρετη μετακίνηση, ακόμα και απολύσεις μονίμου προσωπικού παρά το Σύνταγμα και τον δεσμευτικό Υπαλληλικό Κώδικα,

Συνταξεις: -η εκποίηση εκατοντάδων ακινήτων που αποτελούν σήμερα περιουσία τού ΕΦΚΑ

Συνταξεις: -η χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση τής χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, ιδίως για δημόσιους, δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς μή κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση τού δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος!!

Συνταξεις: -τέλος, η χορήγηση προκλητικά υψηλών μισθών και επιδομάτων στα στελέχη της Διοίκησης, στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές, προερχομένους από τον ιδιωτικό τομέα και στα στελέχη της ονομαζομένης «Επενδυτικής Επιτροπής».

Συνταξεις: Γίνεται φανερό ότι, αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ, ανοίγει ο δρόμος για την ευθεία αμφισβήτηση της πεμπτουσίας του Ασφαλιστικού Συστήματος και του μέλλοντος των συντάξεων των σημερινών και των μελλοντικών συνταξιούχων!!

Συνταξεις: Η εκποίηση τής ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, μετά τη λεηλασία των αποθεματικών των Ταμείων με το PSI («κούρεμα») του ν. 4050/2012 των Βενιζέλου-Κουτρουμάνη, θα οδηγήσει σε δεινή οικονομική θέση το υπερΤαμείο τού ΕΦΚΑ.