Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας καλούνται να αντιμετωπίσουν όλες τις ανατιμήσεις προϊόντων, κατά μέσο όρο στο 20% σε αρκετά βασικά είδη διατροφής, αλλά και ευρύτερης ακόμη κατανάλωσης, που  σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουνν και το 30%.

Οι παραπάνω ανατιμήσεις, που έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που έχουν σημειωθεί σε διάφορα βασικά αγαθά από την αρχή του 2021, δεν αντιμετωπίζονται με μόλις 13 ευρώ αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Για τους συνταξιούχους, οποιαδήποτε αύξηση στις συντάξεις θα εξανεμιστεί από την προσωπική διαφορά που για να την μηδενίσουν με αυξήσεις θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι το 2030.

Σε μία κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας και μετά από 11 συνεχή χρόνια μνημονίων,χρειάζεται η ουσιαστική ενίσχυση των εισοδημάτων και η θεσμική κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων εργασίας.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει επι τέλους να πάψουν να είναι βουβοί θεατές στα αντεργατικά μέτρα που επιφέρουν καίριο πλήγμα στην ασφαλή και αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία.