Η εργασία των συναδέλφων κατά την αργία της 28ης Οκτωβρίου ρυθμίζεται ως εξής:
• Την Πέμπτη, 28/10/2021 θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωϊνές και οι αθλητικές εφημερίδες, για την έκδοση των οποίων οι τεχνικοί Τύπου θα εργαστούν την Τετάρτη 27/10/2021.
• Την Παρασκευή, 29/10/2021 θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές εφημερίδες, για την έκδοση των οποίων οι τεχνικοί Τύπου θα εργαστούν την Πέμπτη 28/10/2021.