Στις 24 Οκτωβρίου βγαίνει στα περίπτερα το κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας «Εστία». Η έκδοση της «Εστίας της Κυριακής» θα έχει σαράντα σελίδες σε μεγάλο σχήμα.

Η «Εστία της Κυριακής» θα δίδει μεγάλη βαρύτητα στον πολιτισμό και στην Ιστορία. Θα κυκλοφορεί κάθε Κυριακή με ένα ειδικό ένθετο με επιλογές από τη μακραίωνη πορεία της στον Τύπο και θα συνοδεύεται από ανατυπώσεις παλαιότερων φύλλων.
Θα αναδεικνύει μέσα από τις σελίδες της τέχνης την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού.