Το σύνολο των απαιτήσεων από χρέη εργοδοτών προς τον ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 94,3 εκατ. ευρώ. Χρέη που αφορούν και την είσπραξη του αγγελιοσήμου 21%, το οποίο καταργήθηκε το 2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και αντικαταστάθηκε από την εισφορά του 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για όλα τα ΜΜΕ.

Από αυτά ωστόσο ο ΕΔΟΕΑΠ προβλέπει πως μπορεί να εισπράξει 31,7 εκατ. ευρώ. Ο λόγος είναι προφανής. Τα χρέη από αγγελιόσημο παρελθόντων ετών ανέρχονται σε 36,6 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως εταιρείες ΜΜΕ που είτε έχουν βάλει λουκέτο είτε έχουν πτωχεύσει και αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το ποσό των χρεών από εισφορές μισθοδοσίας ασφαλισμένων ανέρχεται σε 20,3 εκατ. ευρώ και επίσης δεν υπάρχει προσδοκία είσπραξης για το σύνολό του, καθώς περίπου 11 εκατ. ευρώ αφορούν πτωχευμένες εταιρείες.

Οι νεότερες απαιτήσεις από εισφορές ασφαλιστικών εισφορών, μετά το 2016, ανέρχονται σε 2,7 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις από την εισφορά του 2% είναι 7,1 εκατ. ευρώ, ενώ 1 εκατ. ευρώ περίπου αφορά την εισφορά του 2% επί των διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει αποστείλει προς είσπραξη από το ΚΕΑΟ οφειλές εργοδοτών συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ. Από όλα τα παραπάνω ποσά, η νυν διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ δηλώνει πως αναμένει την είσπραξη 31,7 εκατ. ευρώ.

typologies.gr