Μερικές ημέρες έχουν απομήνει για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει το ύψος του νέου κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, ο οποίος θα επηρεάσει τις αμοιβές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και το ύψος μιας σειράς επιδομάτων (γάμου, ανεργίας, μητρότητας, μαθητείας ΟΑΕΔ κλπ.).

Μετά από δύο χρόνια παγώματος του κατώτατου μισθού, άνοιξε ξανά η σχετική δημόσια συζήτηση και μάλιστα σε επίπεδο ΕΕ. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πρόταση-οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θέτει ως προτεραιότητα τον κατώτατο μισθό σε περιβάλλον Covid –19 επισημαίνοντας την ανάγκη να θεσπιστεί ένας κατώτατος μισθός, πάνω από το όριο της φτώχειας, που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση. Η οδηγία δεν αποσκοπεί φυσικά στην εναρμόνιση του επιπέδου των κατώτατων μισθών στην ΕΕ, αλλά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο να διασφαλίζει την πρόσβαση των εργαζόμενων σε αξιοπρεπείς μισθούς.

Για την Ελλάδα η συζήτηση δεν είναι καθόλου ευχάριστη καθώς είναι η μοναδική χώρα ανάμεσα στα 21 κράτη - μέλη της ΕΕ με κατώτατο μισθό του οποίου η αντίστοιχη αγοραστική δύναμη καταγράφεται μειωμένη σε σχέση με το 2010. Επίσης η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία στη δεύτερη ταχύτητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά στο ύψος του κατώτατου μισθού, το οποίο έχει οριστεί στα 650 ευρώ και το κατώτατο ημερομίθιο στα 29,04 ευρώ.

Ο βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόσμος επιμένει και πιέζει για πάγωμα του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ έως το τέλος του 2021 και τις αρχές του 2022, όταν θα εκκινήσει εκ νέου η ετήσια διαδικασία αναπροσαρμογής του.

Το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για «πάγωμα» του κατώτατου μισθού. Ίσως δοθεί μια ελάχιστότατη αύξηση κυρίως για ψυχολογικούς λόγους.