Όπως ορίζεται με τα ισχύοντα (νόμος Βρούτση), από 1/1/2023 που προβλέπεται το ξεπάγωμα των ονομαστικών αποδοχών των συνταξιούχων, οι αυξήσεις στις συντάξεις θα είναι σε ποσοστό 50% κατά τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Αυτό σημαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί κατά 4% και ο Δίκτης Τιμών Καταναλωτή αυξηθεί κατά 2,5%, τότε η αύξηση στις συντάξεις θα είναι γύρω στο 3%-3,2%. Αυτό θα εχει ως συνέπεια η αρνητική προσωπική διαφορά των παλαιών συνταξιούχων (προ του 2016) να αποσβεσθεί σε περίπου μια πενταετία.