Τέλος στην επιδότηση αναστολής εργασίας για τον κλάδο των εφημερίδων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι εκδοτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πάλι τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές, που ως σήμερα κάλυπτε το κράτος.

Στις περισσότερες εφημερίδες συνεχίζει να ισχύει το μέτρο της τηλεργασίας.

Η λύση που αναμένουν οι εκδότες για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα του έντυπου Τύπου θα έρθει από την έγκριση του προγράμματος στήριξης ΜΜΕ που βρίσκεται υπό συζήτηση αυτό το διάστημα.