Αναβλήθηκε για τις 7 Απριλίου ο πλειστηριαμός για τα περιουσιακά στοιχεία της “Ναυτεμπορικής”.