Λύση για τους πρώην εργαζόμενους στο ΔΟΛ, όσο και για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε Ειδική διαχείριση, δίνει η νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών περί “γενικών απογραφών και ΕΛΣΤΑΤ” που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 40 του εν λόγω νομοσχεδίου προωθείται αλλαγή στο νόμο 4307/2014 περί πτωχεύσεων και ειδικής διαχείρισης και προβλέπεται πως στις “δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης αδείας καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας”.

Πρακτικά οι αποζημιώσεις των εργαζομένων σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης θα πρέπει να προηγούνται όλων των άλλων πληρωμών σε πιστωτές…