Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. της  Ε.Ι.Η.Ε.Α.  Συγκεκριμένα,  Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Γέρου, εκδότης δύο ημερησίων εφημερίδων. Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Μιχαλόπουλος. Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Φιλιππάκης και Ταμίας ο κ. Κώστας Γκαβούνας.