Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

και εργασίας των τεχνικών Τύπου,

λόγω αλλαγής τεχνολογίας (Α' 202).

Αναδημοσιεύουμε τον Νόμο ώστε να τον διαβάσουν όσοι έχουν αντιρρήσεις σχετικά με τον υπολογισμό των συντάξιμων ετών στην διαμόρφωση της προσωπικής διαφοράς.

 Περισσότερα... »