Όπως μας ενημέρωσαν, οι βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 2017 των εργαζομένων στην ΔΟΛ ΑΕ, για φορολογική χρήση είναι έτοιμες και η παραλαβή τους θα γίνεται από τα γραφεία της Grant Thornton, που βρίσκονται στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες  από 10:00-15:00 (reception, κα Έλερυ Σβύρου).

Oι εν λόγω βεβαιώσεις μπορούν να παραληφθούν και με εξουσιοδότηση. Κατ’ αυτό τον τρόπο  θα αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός.