Τις προϋποθέσεις που καθορίζει εφεξής ο νόμος, ώστε να λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι υγειονομική περίθαλψη και να τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, περιλαμβάνει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Από 1ης Μαρτίου 2019 θα απαιτούνται 75 ένσημα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μισθωτούς και το λιγότερο τρεις μήνες ασφάλισης για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες).

Όμως για φέτος, δηλαδή από την 1η Μαρτίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019, τα αντίστοιχα όρια είναι 50 ένσημα (μισθωτοί) και δύο μήνες ασφάλισης (μη μισθωτοί).