Πολλά τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΗΠΤΑ αλλά καρκινοβατούν από έλλειψη συντονισμού και όχι μόνο.

Η προσφυγή στον ΟΜΕΔ (για την έκδοση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας), η τροποποίηση του καταστατικού, οι νομικές εκκρεμότητες σε υποθέσεις συναδέλφων, το συνταξιοδοτικό, η ανεργία, οι απλήρωτοι επί μήνες συνάδελφοι και το αβέβαιο μέλλον του έντυπου Τύπου, η υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζομένων του κλάδου στον ΕΔΟΕΑΠ χωρίς την συμμετοχή ανέργων και συνταξιούχων, η «προσωπική διαφορά» που θα επιφέρει μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις κ.α.

Η ελλιπής ενημέρωση του ΔΣ σε αποφάσεις και κινήσεις του προεδρείου, η μη απόδοση εγγράφων, οι συνεχείς αναβολές από προγραμματισμένες συνεδριάσεις και μάλιστα χωρίς να ενημερώνονται έγκαιρα τα μέλη, συνιστούν μια κατάσταση δυσλειτουργίας, απαξιωτικής συμπεριφοράς, εκνευρισμού και αποσύνθεσης.

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο. Τα μέλη του ΔΣ οφείλουν όλοι μαζί και ο καθένας από τη θέση που έχει αναλάβει, να προχωρήσουν στην αναδιοργάνωση και δημοκρατική λειτουργία του Σωματείου. Να «τρέξουν» όλα τα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και να ενημερώσουν τον κλάδο. 

Να πάψουμε να είμαστε ουραγοί. Να βγούμε στην αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε. Δεν θα αποφασίζουν άλλοι πότε θα συνεδριάζει το διοικητικό μας συμβούλιο. Έχουμε και εμείς θέματα που δεν αναβάλλονται. ¨Οσον αφορά την σημερινή συνάντηση σχετικά με τον μηχανισμό του αγγελιόσημου, το προεδρείο οφείλει να τηρήσει τις αποφάσεις του ΔΣ.