Δόθηκε σήμερα στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ και στους προέδρους των Ενώσεων το προσχέδιο τροπολογίας για τη διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ και τη νέα εισφορά επί του τζίρου υπέρ ΕΔΕΟΑΠ και ΤΕΑΣ / ΕΤΑΣ.

Με βάση το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από τις παροχές υγείας του ΕΔΟΕΑΠ οι συνταξιούχοι μέλη της ΕΤΗΠΤΑ και της ΕΣΠΗΤ που δεν υπάγονταν μέχρι σήμερα στον ΕΔΟΕΑΠ.

Άσχετα από το εάν θα ήταν συμφέρουσα ή μη η ένταξή μας στον ΕΔΟΕΑΠ, για άλλη μια φορά φαίνεται καθαρά το ξεπούλημα των Τεχνικών Τύπου, όπως έγινε και με την υπαγωγή μας στον ΕΟΠΥΥ και η αδυναμία του ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ να επιβάλλει καθαρές λύσεις.

Εξ άλλου η Δημοσιογραφική Ανανέωση και Ενωτική Κίνηση Δημοσιογράφων (ΕΣΠΗΤ) σε ανακοίνωσή της θεωρεί άδικη και αντισυνταγματική την εξαίρεση των συνταξιούχων και καλεί τον πρόεδρο της ΕΣΠΗΤ να τοποθετηθεί δημόσια για το συγκεκριμένο προσχέδιο.

Διαμαρτυρία εκδοτών και ιδιοκτητών ραδιοφώνων

για το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ

Στην εκτίμηση ότι η επιβολή νέου φόρου επί του τζίρου θα οδηγήσει στη βέβαιη απώλεια θέσεων εργασίας και ενδεχομένως στο κλείσιμο των επιχειρήσεων του έντυπου τύπου προχωρούν με ανακοίνωσή τους εκδοτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εταιρείες από τις μεγαλύτερες και υγιέστερες του χώρου του Τύπου στην Ελλάδα ('Αλτερ 'Εγκο ΜΜΕ ΑΕ, Αττικές Εκδόσεις ΑΕ, Εκδόσεις Πρώτο Θέμα Εκδοτική ΑΕ, Ελευθερία του Τύπου Εκδοτική ΑΕ, Καθημερινές Εκδόσεις ΑΕ, Παραπολιτικά Α.Ε.) οι οποίες δεν ανήκουν σε κάποιον εργοδοτικό φορέα και που μέσω κοινής τους ανακοίνωσης εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τον φόρο 2% επί του τζίρου που σχεδιάζεται υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, τονίζοντας ότι "οι εταιρείες που έμειναν όρθιες δε θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, τελεία και παύλα".

Σε ανάλογες ανακοινώσεις αναμένεται να προχωρήσει και η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων καθώς και η Ένωση Εταιρειών Διαδικτύου. 

Εξάλλου, τις πάγια διατυπωμένες θέσεις της, οι οποίες επίσης αντιτίθενται στην εφαρμογή πόρου υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, επανέλαβε με ανακοίνωσή της και η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών.

Αυτές είναι οι τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού, ορίζει ότι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικά για εφάπαξ παροχή, όλοι όσοι ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Ταμείο έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι, όποια νέα μέλη προκύπτουν από την παραπάνω ημερομηνία και μετά, δεν θα έχουν δικαίωμα στη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος. Σε κάθε περίπτωση, από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος θα υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Επίσης από την ίδια ημερομηνία οι εισφορές που θα καταβάλλονται θα διατηρούνται σε ατομικές μερίδες για κάθε ασφαλισμένο.

Η εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα είναι 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη. Οι ήδη συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ θα καταβάλλουν εισφορά 5% επί των αποδοχών τους. Για την επικουρική ασφάλιση, η εισφορά ορίζεται στο 3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη και για το εφάπαξ βοήθημα 1% για τον εργαζόμενο. Άρα συνολικά η εισφορά για τον εργαζόμενο είναι 7,05% και 8,05% για τον εργοδότη.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ, εκτός από τις εισφορές, συγκαταλέγεται και εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης. Η εισφορά αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017 και μετά, όπως επίσης και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Όλες οι εισφορές θα καταβάλλονται σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη από αυτές να πρέπει να καταβληθεί μέχρι 31.12.2017.

Κάθε επιχείρηση που υπάγεται στον ΕΔΟΕΑΠ, υποχρεώνεται να υποβάλλει στο Ταμείο αναλυτική κατάσταση αποδοχών για το προσωπικό απασχολεί και αναλυτική κατάσταση εσόδων. Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει την προθεσμία υποβολής των παραπάνω αναλυτικών καταστάσεων. Οι εισφορά 2% θα προσδιορίζεται κάθε μήνα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες υποχρεώνονται να καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και να καταβάλλουν στο Ταμείο την επιπλέον διαφορά που μπορεί να προκύπτει. Συμψηφισμός θα γίνεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου θα καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

Οι καθυστερούμενες εισφορές θα μεταβιβάζονται από τον ΕΔΟΕΑΠ στο ΚΕΑΟ, το οποίο θα αναλαμβάνει την είσπραξή τους. Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο για τις αναλυτικές καταστάσεις προσώπων και επιχειρήσεων.

Στον ΕΔΟΕΑΠ εφεξής θα υπάρχει ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, από εννεαμελές που είναι σήμερα, τριετούς θητείας, στο οποίο θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Θα επιλέγεται από το υπουργείο Εργασίας και θα προτείνεται από τις εργοδοτικές ενώσεις. Οι δέκα εκπρόσωποι των εργαζομένων θα προκύπτουν από ψηφοφορία.

Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ αφού πρώτα θα εκπονείται ετήσια αναλογιστική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί το ΔΣ του Ταμείου να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές.

Το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές, έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής νέων μελών. Σε ότι αφορά την τωρινή σύνθεση του ΔΣ του Ταμείου, το υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ορίσει δύο νέα μέλη, ένα από την πλευρά των εργαζομένων και ένα από την πλευρά των εργοδοτών, το αργότερο 15 μέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει ο ΕΔΟΕΑΠ να τροποποιήσει αναλόγως, το καταστατικό του.