Οι παρεμβάσεις που ετοιμάζονται και που πρόκειται ακόμα και εντός της εβδομάδας να πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή, αφορούν τις αλλαγές που θα προκύψουν στην προκήρυξη απεργιών, τις συντάξεις χηρείας και τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

Αναλυτικά:

*Απεργίες: Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη νόμου, που θα καταργεί προγενέστερη και θα δίνει το δικαίωμα στο εξής, στα πρωτοβάθμια σωματεία, να προκηρύσσουν απεργιακές κινητοποιήσεις μόνο εάν στις Γενικές Συνελεύσεις τους έχουν απαρτία από το 50% +1 των μελών τους.

*Συντάξεις χηρείας: Πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή διάταξη, που θα ορίζει το πλαφόν που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς και το οποίο βρίσκεται στα 384 ευρώ για 20ετή προϋπηρεσία και στα 360 ευρώ για προϋπηρεσία έως 15 έτη. Επίσης, στην ίδια διάταξη θα πρέπει να ορίζεται ότι ξεχωριστή σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν και τα τέκνα, εκτός από τον / την σύζυγο.

*ΕΔΟΕΑΠ: Εντός της εβδομάδας αναμένεται η τροπολογία που θα αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας του Ταμείου, ώστε να ενταχθούν σε αυτό όλοι οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ.