Γυαλιά: Με βάση τη συνταγή του θεράποντος ιατρού και προσκόμιση νόμιμης απόδειξης από τον οπτικό στο Ταμείο, (χωρίς έγκριση του Ελεγκτή του Ταμείου), πληρώνεις τη δαπάνη και παίρνεις μετά τα χρήματα.
-    Κάθε 2 χρόνια ως δύο σκελετοί και ζεύγη κρυστάλλων (μυωπίας/πρεσβυωπίας), εκτός ειδικών περιπτώσεων.
-    Κάθε χρόνο μπορούν να χορηγούνται ως 2 ζεύγη κρυστάλλων.
-    Δικαιολογούνται άθραυστα κρύσταλλα για παιδιά έως 14 ευρώ.
-    Καλύπτονται 5 ΗΑΕ (165,15 ευρώ από 1/5/2009) για κάθε σκελετό και 5 ΗΑΕ (165,15 ευρώ από 1/5/2009) για κάθε ζεύγος κρυστάλλων (συμμετοχή 20% μόνο για τα έμμεσα μέλη).
Φακοί Επαφής: Χορήγηση ανά διετία, χωρίς έγκριση Ελεγκτή ιατρού, με χρονική απόσταση από τυχόν αγορά γυαλιών, τουλάχιστον 6 μήνες. Καταβάλλονται έως 5 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (συμμετοχή 20% μόνο για τα έμμεσα μέλη).

Καταβάλλεται και για τις ημέρες νοσηλείας, από την 3η έως την 30ή ημέρα το 100% του ασφαλιστέου μισθού. Μετά τις 30 ημέρες και για χρονική διάρκεια νοσηλείας μέχρι ένα έτος, συνεχόμενο ή τμηματικά, καταβάλλεται επίσης το 100% του ασφαλιστέου μισθού. Πέραν του έτους, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα παραπομπής στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου, για προσωρινή παράταση. Επίσης, πέραν του έτους, το επίδομα αυτό μειώνεται στο 50% του ασφαλιστέου μισθού.

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για έξοδα τοκετού, ανέρχεται  στο 75πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, δηλαδή 2.477,25 €. Για καισαρική +50% (3.712 ευρώ). Για κάθε επιπλέον παιδί (π.χ. δίδυμα), διπλασιάζεται.
Απαλλαγή από κάθε συμμετοχή στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετά από έγκριση του Ελεγκτή ιατρού, για εγκυμοσύνη, τοκετό και συνέπειες αυτών.

1. Ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

etap mme map1  XRISTOY LADA

Τα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Καλιρρόης και Περραιβού. Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται και η Α’ Διεύθυνση (κλάδος Σύνταξης πρ. ΤΣΠΕΑΘ).

Στη Χρήστου Λαδά 2, στο Κέντρο, θα στεγάζονται από τον Σεπτέμβριο οι υπόλοιπες Διευθύσεις: Γ’ (πρ. ΤΑΤΤΑ) και Δ’ (πρ. ΤΣΕΥΠ).

Για την Γ’ Διεύθυνση (πρ. ΤΑΤΤΑ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-5244722

Για θέματα Ανεργίας εσωτερικό 0148

Για Συνταξιοδοτικά θέματα 0144

Καλούμε το 210-5244722 και προσθέτουμε το τετραψήφιο νούμερο. Σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατειλημμένη, παρακαλείστε να προσπαθήσετε αργότερα και να μη καλείται το κέντρο γιατί και αυτό δεν θα είναι σε θέση να σας συνδέσει.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση της απασχόλησης των συνταξιούχων, έχει ως εξής: