oik.GIATROS.jpg

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων λειτουργεί και ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:

• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή• σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή

• απ'ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό. Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

Από 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ

Αυτό προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σε ΦΕΚ μετά την ψήφιση της σχετικής αλλαγής που περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο με τα προαιαπτούμενα της δ΄ αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό.

Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό».Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης.

Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται.

Ξεκιίνησαν σήμερα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στις 13, 14 και 15 Ιούνη 9 π.μ. έως 7 μ.μ., στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, Αθήνα 115 2.

Οι έργαζόμενοι συνάδελφοι Τεχνικοί Τύπου μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ανακοίνωση του Ενωτικού Συνδυασμού

Τεχνικών Τύπου

Λάβαμε και δημοσιέυουμε ανακοίνωση του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ (δημοσιεύται και στην ιστοσελίδα του συνδυασμου estt.gr) σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη λειτουργία της ΕΤΗΠΤΑ.

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς πλήρη ενημέρωση των μελών της Ένωσης οφείλουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Χαρακτήρισαν αδικαιολόγητη την παραίτησή μας. Δυστυχώς οι λέξεις ευθιξία, υπευθυνότητα και ηθική δεν είναι στο λεξιλόγιο τους. Την γενναία απόφαση που πήραμε προκειμένου να εκθέσουμε τα γεγονότα ενώπιον του κλάδου και να κριθούμε άπαντες από το σώμα δεν την ακολούθησαν. Απεναντίας την φοβήθηκαν και προτίμησαν να κινηθούν παρασκηνιακά διαδίδοντας γενικά και αόριστα στον κλάδο περί δήθεν οικονομικού σκανδάλου.

Η προσφυγή στην δικαιοσύνη αποτελούσε την μόνη επιλογή μας. Καταθέσαμε την 19-03-2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης και εξελεγκτικής επιτροπής, περιλαμβάνοντας όλα τα πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου με κύριο αίτημα την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών. Υπήρξαν όμως και παρεπόμενα αιτήματα μας εξίσου σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

  • Να καταβάλει την μισθοδοσία και τα επιδόματα των υπαλλήλων της Ένωσης καθώς και τα προβλεπόμενα βοηθήματα εορτής Πάσχα των μακροχρόνιων ανέργων.
  • Να προβεί στην πληρωμή των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τακτικών και έκτακτων, των γραφείων της Ένωσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ΔΕΗ. ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστες Δαπάνες καθώς και στην πληρωμή των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο. Επίσης στην κάλυψη δικαστικών εξόδων, αμοιβών νομικών συμβούλων και δικαστικών επιμελητών.
  • Να εκπροσωπήσει την Ένωση σε Υπουργεία καθώς και σε οποιεσδήποτε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Άσκησαν κύρια παρέμβαση με μοναδικό αίτημά τους να μην διοριστεί προσωρινή διοίκηση. Δεν πήραν θέσεις δεν πρότειναν λύσεις, δεν έφεραν προτάσεις γιατί ήθελαν να δημιουργήσουν ανώμαλη κατάσταση στη λειτουργία της ΕΤΗΠΤΑ.

Η συνδικαλιστική γύμνια τους είναι πλέον ολοφάνερη. Είναι άξιον απορίας τα άτομα που στους διαδρόμους και στο απρόσωπο διαδίκτυο συκοφαντούσαν τον συνδυασμό της πλειοψηφίας όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων έμειναν με άλαλα τα χείλη τους .

Οι ισχυρισμοί τους αποδείχθηκαν ευτελή τεχνάσματα και στο άκουσμα από το δικαστήριο διορισμού προσωρινής διοίκησης από τα ήδη υπάρχοντα μέλη κυριολεκτικά χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια τους. Η σύγχυση τους ήταν ορατή, τα μικροπόνηρα σχέδια τους άρχισαν να καταρρίπτονται. Δεν σταμάτησαν όμως εδώ. Τα όσα όριζε η προσωρινή διαταγή του δικαστή, που σημειωτέον ήταν αυτά που ζητούσαμε και ήταν συγκεκριμένες ενέργειες που έπρεπε να προβεί η προσωρινή διοίκηση τα προσπέρασαν. Την κρίση της δικαιοσύνης την βάπτισαν ως ερμηνεία εκ μέρους μας.

Στην ακροαματική διαδικασία που έλαβε χώρα την 23-04-2018 επανήλθαν με νέα κύρια παρέμβαση, δηλώνοντας παραίτηση από την προηγούμενη. Προφανώς αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να ζητούν να ισοπεδωθούν τα πάντα χωρίς οι ίδιοι να προτείνουν λύσεις. Και εδώ υποβάλλουμε το σκληρό και αδυσώπητο ερώτημα : Μπορούν; Έχουν τις ικανότητες;

Πέρα των ήδη εκτεθέντων θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε στον κλάδο το ολίσθημα του συνδυασμού της μειοψηφίας όταν ο δικαστής στην εκδίκαση της κυρίας αιτήσεως προβληματιζόταν αν θα διατηρήσει ή όχι την προσωρινή διαταγή από τα ήδη υπάρχοντα μέλη. Χωρίς αιδώ και χωρίς σκέψη απάντησαν να απορριφθεί η προσωρινή διαταγή χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ένωση θα μείνει ακέφαλη. Προτίμησαν να υπηρετήσουν τα μικροσυνδικαλιστικά τους συμφέροντα και να ΑΦΗΣΟΥΝ ΑΚΕΦΑΛΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ. Πανηγύριζαν στην απόρριψη της προσωρινής διαταγής από τον δικαστή και μέσα στο λήθαργο που ζούσαν δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι πέτυχαν!!!

  • Πέτυχαν να ανασταλεί η μισθοδοσία των εργαζόμενων στην Ένωση.
  • Πέτυχαν να αδυνατούμε να δώσουμε βοηθήματα και ενισχύσεις στα μέλη μας.
  • Πέτυχαν να ανασταλούν οι οικονομικές υποχρεώσεις της Ένωσης σε δημόσιους φορείς και σε τρίτους.
  • Πέτυχαν η Ένωση να μείνει σε απραξία και να μην εκπροσωπείται στο Υπουργείο, στο Διασωματειακό και σε άλλους φορείς.
  • Πέτυχαν ενσυνείδητα να αμαυρώσουν την Ένωση που απαριθμεί 85 χρόνια αγώνων και να δημιουργήσουν σκιές στην λειτουργία της.

Η ανώμαλη κατάσταση που δημιούργησαν αποτέλεσε την πηγή των δεινών για τον κλάδο και μη μπορώντας να δικαιολογήσουν την συμπεριφορά τους επιδόθηκαν σε έναν αγώνα να ενσπείρουν συκοφαντίες ελπίζοντας ότι θα λάβουν άφεση αμαρτιών.

Συνάδελφοι η μεγαλύτερη ήττα του συνδυασμού της μειοψηφίας είναι ότι όλος ο κλάδος γνωρίζει πλήρως για τις ενέργειες τους. Η εικονική πραγματικότητα που παρουσίασαν και οι ψευδαισθήσεις που καλλιεργούσαν πλέον αποκαλύφθηκαν Το μνημείο ψεύδους και συκοφαντίας που έστησαν κατέρρευσε.

Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΑΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της dikaiologitika.gr, aπό την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν ηλεκτρονικά την υπερωριακή απασχόληση μέσω σχετικού εντύπου στην ΕΡΓΑΝΗ ή μέσω αποστολής μηνύματος με κινητό τηλέφωνο.

Σε απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου ορίζεται ότι θα υπάρχει μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών έως την 1η Σεπτεμβρίου, όποτε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο τρόπο. Παράλληλα, και με σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες υποβολής, από την 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην διαδικασία υποβολής εντύπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 38 του Ν.4488/17. Αφορά την ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου εκτιμάται ότι θα θεραπεύσει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Η Υπουργική Απόφαση ορίζει τον τρόπο υποβολής του σχετικού εντύπου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή.

Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, ενεργοποιούνται οι προσφάτως ψηφισθείσες ρυθμίσεις του ν. 4488/17 για την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία.

Ο νόμος 4488/17 ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία και περιελάμβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδηλωμένη εργασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ελληνική αγορά εργασίας και αξιοποιώντας την εμπειρία από τους ελέγχους που διεξάγει το ΣΕΠΕ, η παρούσα κυβέρνηση νομοθέτησε την υποχρεωτική, εκ των προτέρων, δήλωση των υπερωριών, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παραβατικότητας εκ μέρους των εργοδοτών και να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

mania_tegopoulou.jpg

Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 59 ετών. Ήταν η τελευταία εκδότρια της Ελευθεροτυπίας.

Την τελευταία της πνοή άφησε χθες η Μάνια Τεγοπούλου, στο νοσοκομείο Ιασώ General όπου νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα.

Η Μάνια Τεγοπούλου, κόρη του Κίτσου Τεγόπουλου, ήταν η τελευταία εκδότρια της Ελευθεροτυπίας.

Νοσηλευόταν με κίρρωση του ήπατος και ηπατική ανεπάρκεια και αναζητείτο μόσχευμα προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, πράγμα που δεν κατέστη εφικτό και κατέληξε από σηψαιμία. 

Η Μάνια Τεγοπούλου είχε αναλάβει τα ηνία της Ελευθεροτυπίας το 2008, μετά το θάνατο του πατέρα της. 

Η κρίση όμως του Τύπου χτύπησε σκληρά το πάλαι ποτέ πανίσχυρο συγκρότημα του Νέου Κόσμου, με την "Ελευθεροτυπία" να κατεβάζει ρολά τον Δεκέμβριο του 2011. Επανακυκλοφόρησε στις αρχές του 2013, μόνο και μόνο για να ξανακλείσει το Νοέμβριο του 2014.

karkinos.jpg

24.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από καρκίνο στην Ελλάδα, ενώ 37.000 άνθρωποι προσβάλλονται από κάποια μορφή της νόσου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του IARC (International Agency for Research on Cancer).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), αυξητική είναι η τάση του καρκίνου σε όλο τον κόσμο, και οι θάνατοι από 7,6 εκατομμύρια που ήταν το 2008, αναμένεται να φτάσουν τα 13,1 εκατομμύρια, μέχρι το 2030.
Σταθερά αυξητική είναι η τάση στη χώρα μας, σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες χώρες που οι τάσεις είναι σταθερά πτωτικές από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το 70% όλων των θανάτων από καρκίνο συμβαίνει σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, ενώ περίπου το 30% των θανάτων οφείλονται σε διατροφικούς και παράγοντες όπως το κάπνισμα κ.λ.π.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. πάνω από το 30% των θανάτων από καρκίνο θα μπορούσε να προληφθεί με την τροποποίηση ή την αποφυγή των βασικών παραγόντων κινδύνου που είναι: το κάπνισμα, η χρήση του αλκοόλ, διαιτητικοί παράγοντες, το υπερβολικό βάρος, παράλληλα με την έλλειψη σωματικής άσκησης και τη μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, οι λοιμώξεις (Ηπατίτιδα Β, C ο HPV κ.α.), η ρύπανση του περιβάλλοντος, η επαγγελματική έκθεση σε καρκινογόνα, η ακτινοβολία UV και ειδικότερα η υπεριώδης ακτινοβολία από τον ήλιο χωρίς προστασία.
Οι στρατηγικές πρόληψης κατευθύνονται στο να μειωθεί η έκθεση του πληθυσμού στους παραπάνω παράγοντες κινδύνου, με δράσεις για τη διακοπή του καπνίσματος, εμβολιασμούς, έλεγχο επαγγελματικών κινδύνων κλπ. Σημαντικό κομμάτι στην πρόληψη ορισμένων καρκίνων, όπως του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του λάρυγγα, του δέρματος, του παχέος εντέρου και του ορθού αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση (screening).

Διαβάσαμε στο Ενιαίο Ταμείο για τα ΜΜΕ (etapmme.wordpress.com) και αναδημοσιεύουμε προς ενημέρωση των συναδέλφων μας.

Μπορεί να ξεπέρασαν τους 8.000 οι νέοι αριθμοί μητρώου μετά την τελευταία εισαγωγή στοιχείων για τον Απρίλιο 2018, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των άμεσα ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ πάνω από τους 15.000, όμως αυτό που δεν είναι γνωστό στους νεοεισερχόμενους είναι ότι ο αριθμός μητρώου ΔΕΝ δίνει αυτόματα πρόσβαση στις παροχές περίθαλψης και στη συνταγογράφηση (…αρκεί όμως για το δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς εκλογές για τη νέα διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, το τριήμερο 13-15 Ιουνίου).

Για να ενεργοποιηθεί η σχέση του νεοεισερχόμενου (και των προστατευόμενων μελών του, στη συνέχεια, με κάποια καθυστέρηση) με τον ΕΔΟΕΑΠ ώστε να αποκτήσει δικαίωμα παροχών (περίθαλψη, συνταγογράφηση κ.λπ.), απαιτούνται μερικά πολύ σημαντικά πρόσθετα βήματα, κυρίως χειρόγραφα, όπως η συμπλήρωση απογραφικού δελτίου, η διακοπή κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, καταγραφή ΑΜΚΑ, IBAN, ταυτότητα, ΑΦΜ, δύο φωτογραφίες, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, εκκαθαριστικό εφορίας, e-mail, τηλέφωνα κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι είχαν εισφορές πρόνοιας (εφάπαξ) στο παρελθόν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, όπως π.χ. οι ασφαλισμένοι της Β’ Διεύθυνσης πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πρέπει να το δηλώσουν σε ειδικό κουτάκι (στοιχείο # 23) στο απογραφικό του ΕΔΟΕΑΠ.

Με την κατάθεση του απογραφικού δελτίου και την παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου, ο άμμεσα ασφαλισμένος θεωρητικά καλύπτεται για τυχόν θέματα υγείας (ρωτήστε όμως, καλού – κακού…). Τα προστατευόμενα μέλη θα μείνουν αρκετές ημέρες χωρίς κάλυψη, μέχρι να εγκριθεί η αίτησή τους από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, αφού αναγκαστικά διαγράφονται και αυτά από τον ΕΟΠΥΥ μαζί με τον άμεσα ασφαλισμένο… Προφανώς, αυτή είναι μια διαδικασία που οφείλει να αλλάξει το νέο Δ.Σ., ώστε να ολοκληρώνεται η εγγραφή βάσει προδιαγραφών, υπηρεσιακά και άμεσα (και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να φθάνουν τόσα προσωπικά στοιχεία υπόψην ενός Δ.Σ.).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ… (μια παλαιά ανάρτηση με ημερομηνία 1.3.2005 είναι παραπλανητική, καθώς ζητά βιβλιάριο λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας, δεν απαιτεί διακοπή ασφάλισης αλλά… υπεύθυνη δήλωση, ζητά βεβαίωση ασφάλισης κ.α.).

Τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών και οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, τις οποίες κάποιοι έβαλαν πάνω από το συμφέρον του σωματείου και του κλάδου γενικότερα, θα τα παρουσιάσουμε εκτενέστερα αργότερα. 

Σήμερα θα αναφερθούμε για την κατάσταση που επικρατεί μετά την κύρια παρέμβαση της "Ανασυγκρότησης" κατά την εκδίκαση της αίτησης ορισμού προσωρινής διοίκησης στις 23 Απριλίου 2018, κατά την οποία ζητήθηκε να οριστεί νέα διοίκηση στην οποία να μη συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του σωματείου.

Η παρέμβαση αυτή όμως δεν είχε θετικό αποτέλεσμα.Το δικαστήριο προχώρησε στην κατάργηση της προσωρινής διοίκησης, στην οποία σημειωτέον συμμετείχαν όλα τα εκλεγμένα μέλη της "Ανασυγκρότησης" στις θέσεις του Β΄ Αντιπροέδρου, του Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, του Οργανωτικού, του Εφόρου και των Δημοσίων Σχέσεων, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία του σωματείου.

Έτσι παραμένει ακέφαλη η ΕΤΗΠΤΑ μέχρι να ορίσει το Πρωτοδικείο Αθηνών νέα προσωρινή διοίκηση και ανεστάλησαν η ορισθείσα για τις 6 Μαϊου 2018 Γενική Συνέλευση και η προκήρυξη εκλογων για τις 17, 18 και 19 Μαίου.

Αποτέλεσμα: Παραμένει απλήρωτο το προσωπικό δύο μήνες, τα τηλέφωνα, η ΔΕΗ, τα κοινόχρηστα, να μην έχουν εισπράξει οι άνεργοι του ΔΟΛ το επίδομα των 1000€ που εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, να μην χορηγούνται σε 30 αναξιοπαθούντες συναδέλφους τα μηνιαία τρόφιμα, να μην εκπροσωπείται ο κλάδος μας στα υπουργεία, στις άλλες συνδικαλιστικές συναντήσεις, τον ΕΔΟΕΑΠ κλπ.

Πλήρης απραξία με την κατάσταση αυτή να μην προβλέπεται να αλλάζει τους επόμενους μήνες.

Ένας φαύλος κύκλος που όμοιό του δεν αντιμετώπισε ποτέ το σωματείο.

Καλούμε λοιπόν όλους όσους κατάφεραν με τις ενέργεις και πράξεις τους να φτάσει η ΕΤΗΠΤΑ σε αυτό το χάλι, άμεσα να βρουν λύση και να φροντίσουν για την ομαλή λειτουργία του σωματείου και την  καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού και των άλλων υποχρεώσεων. 

Σε λίγες ημέρες το σωματείο δεν θα είναι σε θέση πλέον να παραμένει ανοικτό και να λειτουργεί.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 30 Μαΐου, με την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τις 06.00 π.μ. της Τετάρτης 30 Μαΐου 2018 έως τις 06.00 π.μ. της Πέμπτης 31 Μαΐου 2018 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων ενώσεων στον χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ.

Σε κοινή ανακοίνωση των ενώσεων στον Τύπο επισημαίνεται:

«Οι εργαζόμενοι στον χώρο της ενημέρωσης, ως ενεργό κομμάτι του σκληρά δοκιμαζόμενου εργατικού κινήματος και της ελληνικής κοινωνίας:

Αντιδρούμε - εναντιωνόμαστε στα αντιλαϊκά μέτρα και στις μνημονιακές δεσμεύσεις που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση θέτοντας στην ατζέντα διαρκώς και νέα ληστρικά μέτρα, αδιαφορώντας προκλητικά για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που πλήττουν κατάφωρα το σύνολο του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα τους εργαζομένους στο χώρο του Τύπου» και

«Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε, απεργούμε για:

Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, με ίσα δικαιώματα

Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις

Στήριξη του ΕΔΟΕΑΠ, ως αυτόνομου και αυτοδιοίκητου Ταμείου που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στο χώρο του Τύπου σε όλη τη χώρα. Να σταματήσουν οι εμφανείς και αφανείς προσπάθειες των θεσμών, της Eurostat και των εργοδοτών για την υπονόμευση της αυτοτέλειας του ΕΔΟΕΑΠ. Η Κυβέρνηση να πάψει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο στο θέμα του ΕΔΟΕΑΠ.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Ως εκ τούτου, εν όψει της αργίας οι συνάδελφοι των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και των εφημερίδων, θα εργαστούν ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν ως εξής:

α) Την Παρασκευή, 25/5/2018 θα κυκλοφορήσουν οι εκδόσεις του Σαββάτου.

β) Το Σάββατο, 26/5/2018, θα κυκλοφορήσουν οι κυριακάτικες εκδόσεις.

γ) Την Κυριακή, 27/5/2018, και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 28/5/2018, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

δ) Την Τρίτη, 29/5/2018, θα κυκλοφορήσουν οι απογευματινές εφημερίδες. Οι συντάκτες των εφημερίδων αυτών θα προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Δευτέρας, 28/5/2018 για την έκδοση των εφημερίδων της 29/5/2018.

 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

 Οι αθλητικές εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν κανονικά την Κυριακή, 27/5/2018.

Τη Δευτέρα, 28/5/2018 δεν θα κυκλοφορήσει καμία αθλητική εφημερίδα.

Την Τρίτη, 29/5/2018 θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι αθλητικές εφημερίδες.

Όσοι συνάδελφοι εργαστούν τη Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018, θα αμειφθούν όπως προβλέπεται για τις αργίες, σύμφωνα με τις ΣΣΕ.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Οι συντάκτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, που θα εργαστούν την Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018, θα αμειφθούν όπως προβλέπεται για τις αργίες, σύμφωνα με τις ΣΣΕ.

Στελέχη του ΕΔΟΕΑΠ εκτιμούν ότι οι συντάξεις από 200-400 ευρώ που είναι σήμερα θα συρρικνωθούν στα 100 ευρώ

Σε διαδοχικές συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το βράδυ «κλείδωσαν» όλα τα εκκρεμή θέματα της αξιολόγησης ανάμεσα στα οποία είναι και οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις του ΕΔΟΕΑΠ.

Οι επικουρικές των δημοσιογράφων είχαν μεν μειωθεί με απόφαση του ΔΣ του ταμείου αλλά δεν είχαν υποστεί την πανωλεθρία του νόμου Κατρούγκαλου.

Η συμφωνία προβλέπει να εναρμονιστούν οι επικουρικές συντάξεις των δημοσιογράφων με εκείνες του Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου ( ΕΤΕΑΕΠ) ώστε να αποφευχθούν τα ελλείμματα του ταμείου το οποίο μετά την κατάργηση του αγγελιοσήμου, έχει μειωμένα έσοδα.

Στελέχη του ΕΔΟΕΑΠ εκτιμούν ότι οι συντάξεις από 200-400 ευρώ που είναι σήμερα θα συρρικνωθούν στα 100 ευρώ.

Εδώ τίθεται και ένα μεγάλο ερώτημα: Οι νεοεισερχόμενοι που υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά θα περιμένουν στα 67 για να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη ή θα την παίρνουν στα 62 μειωμένη;

Σύμφωνα με το παρασκήνιο η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από την Eurostat να διατυπώσει επίσημη γνώμη για το κατά πόσον ο ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί ιδιωτική οντότητα και λόγω αυτού, από δημοσιονομικής άποψης, μένει εκτός της γενικής κυβέρνησης (σύμφωνα με τον ορισμό ESA 2010). Όπως πληροφορηθήκαμε το υπουργείο Εργασίας έστειλε τα παλιά στοιχεία με το ύψος των εισφορών ( ο νόμος έχει αλλάξει) με αποτέλεσμα η Eurostat να γνωμοδοτήσει πριν από 10 ημέρες ότι ο ΕΔΟΕΑΠ ανήκει στη γενική κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, μειώνονται υποχρεωτικά οι επικουρικές για να μην σωρευτούν ελλείμματα. Το ποσοστό της περικοπής θα αποφασιστεί μετά τη διενέργεια αναλογιστικής μελέτης.

akinhtaΟι μεγάλες περικοπές στις συντάξεις από το 2019 θα φέρουν και αντίμετρα. Ένα από αυτά θα είναι το νέο επίδομα στέγασης, όπου λίαν συντόμως θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα εισοδηματικά όρια θα οριστούν περίπου στις 8.000 ευρώ.

Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ θα το μοιραστούν περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περίπου 500.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση δεν θα αφορά μόνο στο ενοίκιο αλλά και σε δόση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το εισοδηματικό όριο για ένα άτομο υπολογίζεται γύρω στις 8.000 ευρώ και το ανώτατο όριο θα είναι περίπου 24.000 ευρώ.

Και σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύσει κλίμακα ισοδυναμίας για την προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. Έτσι για τη σύζυγο προβλέπεται συντελεστής προσαύξησης 0,5 ενώ για τα παιδιά δεν θα αλλάξει κάτι στον συντελεστή. Έτσι για παράδειγμα για μια 4μελή οικογένεια, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε περίπου 20.000 ευρώ. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος υπολογίζεται σε 70- 80 ευρώ ανά άτομο, άρα στα 240 ευρώ για μια 4μελή οικογένεια.

katastatiko-edoeap.png

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1689 B/15.5.2018 η έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ):

Αριθμ. Φ20155/26984/Δ16.673
Έγκριση του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α’172) «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ -Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

petropoulos350.jpg

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Απασχόλησης, Τάσος Πετρόπουλος, παραδέχθηκε ότι οι περικοπές στις συντάξεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αφορούν και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι «τον Οκτώβριο θα δουν πόσο θα μειωθούν και ότι θα τις βελτιώσουν. «Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες για τις συντάξεις» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό «Η μείωση 18% στις συντάξεις εμπεριέχει και τα επιδόματα, δεν υπάρχει πρόσθετη περικοπή επιδομάτων, οι μειώσεις στις συντάξεις δεν θα υπερβαίνουν το 18%». «Το 18% δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, αφορά ένα 25% με 30%... Τον Οκτώβρη θα δούμε τις ακριβείς περικοπές στις συντάξεις» σημείωσε.

Ο Τάσος Πετρόπουλος δεσμεύτηκε ακόμα ότι έως τον Αύγουστο θα καταβληθούν όλες οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.

kathimerini.gr