Στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία, οι τεχνοκράτες του ΣΕΒ έχουν πραγματοποιήσει ανάλυση των επίσημων στοιχείων των μισθών και της απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως προκύπτει, στο α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι μισθωτοί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 2% και 1,6% αντίστοιχα. Στο 2% κυμάνθηκε και η αύξηση των αυτοαπασχολούμενων το ίδιο διάστημα. Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τους μισθούς.

Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές μειώθηκαν κατά 0,8%. Σε πραγματικούς αριθμούς διαπιστώνεται ότι ο μέσος καθαρός μισθός διαμορφώνεται στον ιδιωτικό τομέα στα 777 ευρώ και για το δημόσιο τομέα υψηλότερος στα 1.075 ευρώ. Αυτό σημαίνει, κατά τον ΣΕΒ, ότι ο μέσος δημόσιος λειτουργός απολαμβάνει κατά 38% υψηλότερο μισθό από ότι ο μέσος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα.