Το Σώμα επιθεώρησης Εργασίας ξεκίνησε ελέγχους στους χώρους εργασίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται η εργατική νομοθεσία και οι κανόνες ασφαλείας.
Ήδη στην "Καθημερινή" διαπιστώθηκαν και καταγράφηκαν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.