syntaksioyxoi2.jpg

Από τη μία θα ξεμπλοκάρουν περίπου 22.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης που παρέμεναν στα «συρτάρια» του ΕΦΚΑ. Επίσης θα ευνοηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (πχ όσοι είχαν παράλληλη ασφάλιση) που θα διαπιστώσουν αύξηση στο τελικό ποσό της σύνταξής τους. 

Από την άλλη όμως θα υπάρξουν και χιλιάδες ασφαλισμένοι που θα συμβιβαστούν με συντάξεις μικρότερες έως και 30% σε σχέση με ότι είχαν προγραμματίσει. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της εγκυκλίου για τη διαδοχική ασφάλιση που δημοσίευσε χθες το υπουργείο Εργασίας. Έστω και 16 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου για το Ασφαλιστικό, γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου, δόθηκε στη δημοσιότητα η επίμαχη εγκύκλιος, που καταργεί την τμηματική σύνταξη. Στο εξής ο τρόπος υπολογισμού θα είναι ενιαίος και θα προκύπτει από τον τελευταίο φορέα ασφάλισης του επίδοξου συνταξιούχου. Σε κάθε περίπτωση θα προκύπτει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη για χρόνο ασφάλισης από 2002 και μετά.

Οι χαμένοι της νέας διαδικασίας είναι οι εξής:

*Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που απολύθηκαν και αναγκάστηκαν, για να συμπληρώσουν τις ημέρες ασφάλισης που χρειάζονταν για να συνταξιοδοτηθούν, να εργαστούν είτε με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), είτε σε μικρές επιχειρήσεις και να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ.

*Πρώην ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, που αποχώρησαν πριν από το 2002 και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά τη 13ηΜαϊου 2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό.

*Εργαζόμενοι που είχαν επιχειρήσεις τις οποίες έκλεισαν μετά του 2005 και του 2010 και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ με τις ελάχιστες αποδοχές.

Στον αντίποδα ωφελούμενοι της νέας διαδικασίας θα μπορούν να είναι:

• Όσοι έχουν παράλληλη ασφάλισης από το 2002 και μετά. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται στις 200.000. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή βρίσκονται 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μηχανικοί και γιατροί που προσδοκούν σε αύξηση συντάξεων στα επίπεδα του 20- 25%.

• Οι ασφαλισμένοι που μπορούν να αλλάξουν φορέα ασφάλισης και κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 ή το 2012. Ειδικά οι μητέρες με ανήλικο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

• Οι ασφαλισμένοι που επιλέγουν τη συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας.

• Μηχανικοί για τους οποίους ο απονέμων φορέας είναι ένα ταμείο από κάποια πρώην ΔΕΚΟ ή Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή θα καρπωθούν οι ασφαλισμένοι υψηλότερη σύνταξη, λόγω αντίστοιχα υψηλότερων εισφορών που κατέβαλλαν στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Εκτιμάται ότι με την ενιαία χρήση των κανόνων διαδοχικής ασφάλισης θα επιταχυνθεί η απονομή των συντάξεων.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας η εγκύκλιος προκαλεί τέσσερις βασικές αλλαγές.Σε εφαρμογή του άρθρου 19 του συγκεκριμένου νόμου, ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στα πρώην ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 13/05/2016 ωφελούνται καθώς:

1. Καταργείται η διάκριση "παλαιών" και "νέων" (πριν ή μετά την 01/01/1993) ασφαλισμένων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κανόνων διαδοχικής ασφάλισης.

2. Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης είναι, πλέον, ενιαίος και θα γίνεται με τους ίδιους κανόνες (θεμελίωση - υπολογισμός ποσού) που θα εφαρμόζονταν αν ο χρόνος ασφάλισης είχε διανυθεί σε ένα ταμείο.

Η συγκεκριμένη διάταξη, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για την απονομή της σύνταξης από ένα αρμόδιο φορέα:

- Απλουστεύει τη διαδικασία υπολογισμού και θα επιταχύνει την έκδοση συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση (πρόβλημα από το παρελθόν).

- Αναιρεί το προηγούμενο καθεστώς που ήταν επιβαρυντικό για τον ασφαλισμένο διότι απαιτούσε να ταυτίζεται ο φορέας στον οποίο ήταν ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης με τον φορέα απονομής της σύνταξης, με τις διατάξεις του οποίου κρινόταν το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα. Πλέον όλος ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις.

- Δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες - μητέρες ανηλίκων που είχαν πρωτοασφαλιστεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ΟΑΕΕ) και στη συνέχεια, το 2011, ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ, να συνταξιοδοτηθούν λίγο ...νωρίτερα. Αν κριθούν με καθεστώς πρώην ΙΚΑ (τελευταίος και αρμόδιος για την απονομή φορέας) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 4-5 έτη νωρίτερα. Για παράδειγμα, με θεμελίωση δικαιώματος το 2011, αν φέτος η ασφαλισμένη συμπληρώνει την ηλικία των 52 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 58,5, αντί στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή με μειωμένη.

3. Η σύνταξη - με βάση τους συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. 4387/16 και τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και μετά - δεν θα αποτελείται από επιμέρους τμηματικά ποσά για τον χρόνο ασφάλισης σε κάθε πρώην ταμείο χωριστά. Θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ολόκληρο ποσό για το σύνολο του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης χωρίς τις όποιες μειώσεις επιβάλλονταν στο παρελθόν.

4. Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης μετά το 2002, ο χρόνος αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαύξηση της σύνταξης. Εξακολουθεί, τέλος, ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα αποποίησης χρόνου που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει (πχ αν χρωστά ασφαλιστικές εισφορές).

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση θα γίνεται αποδεκτή αν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

*Να έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση στο φορέα για 5 έτη ή 1.500 ημέρες εκ των οποίων 20 μήνες ή 500 ημέρες την τελευταία πενταετία. Για συντάξεις αναπηρίας ή θανάτου απαιτούνται αντίστοιχα 40 μήνες ή 1.000 ημέρες στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα, εκ των οποίων 12 μήνες ή 300 ημέρες την τελευταία 5ετία. Αν αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή πληρούνται αλλά ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να βγει με τις διατάξεις του φορέα, η αίτηση κρίνεται από τον πρώην φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε το μεγαλύτερο αριθμό ημερών εργασίας κατά φθίνουσα σειρά.

*Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας το αίτημα κρίνεται σύμφωνα με τον τελευταίο φορέα εφόσον υπάρχει συνολικός χρόνος 1.000 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 5ετία.

*Για το συνολικό χρόνο ασφάλισης στο α’ ή στο β’ στάδιο συνυπολογίζεται ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

dikaiologitika.gr 

Αγγελόπουλος Βασίλης