Την έκδοση ηµερήσιας πολιτικής εφηµερίδας προχωρά το αµέσως προσεχές διάστηµα, όπως διαβάζουμε στο lykavitos.gr, ο ιδιοκτήτης του οικονοµικοπολιτικού site, liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης.

Έχει λάβει εδώ και αρκετό καιρό τη σχετική απόφαση και απλώς αναζητούσε το κατάλληλο timing, για την έκδοση του φύλλου.

 Ηδη, έχει κατοχυρώσει τον τίτλο της εφηµερίδας, η οποία θα ονοµάζεται «Φιλελεύθερος Τύπος». Αµέσως µετά τον ∆εκαπενταύγουστο έχουν ξεκινήσει οι πρώτες επαφές µε δηµοσιογράφους, προκειµένου να συγκροτηθεί η οµάδα που θα στελεχώσει την εφηµερίδα.

Βέβαια για να φτάσει στο περίπτερο θα πρέπει να την υλοποιήσουν οι έμπειροι Τεχνικοί Τύπου. Οψόμεθα.