Στον νέο ΕΔΟΕΑΠ, όπως γράφουν οι Τυπολογίες, θα ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ, Τύπου, καναλιών, ραδιοφώνων και διαδικτυακών Μέσων. Οι εισφορές των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων, από 3% θα αυξηθούν στο 5% ή 6%. Ερώτημα ανοικτό παραμένει η τύχη των ανέργων. Οι εργοδότες όλων των Μέσων θα πληρώνουν εργοδοτική εισφορά στο ποσοστό που ορίζει ο ασφαλιστικός νόμος για τον ΕΟΠΥΥ. Θα θεσμοθετηθεί «εισφορά» και όχι «πόρος» στη διαφημιστική αγορά των ΜΜΕ, σε όλες τις εταιρείες σε ποσοστό  μεταξύ 4%, που ζητά η ΕΙΤΗΣΕΕ, έως 5%  που προτείνουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Στ. Καπάκος. Το ποσοστό αυτό θα επιβληθεί στην  πηγή,  δηλαδή στους διαφημιζόμενους, όπως συνέβαινε με το αγγελιόσημο, και θα προέλθει από την ισόποση μείωση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης των καναλιών.

Ο κ. Π. Κυριακόπουλος απαιτεί από εργαζόμενους και ΕΣΗΕΑ να συμφωνηθεί πως το 2% της εισφοράς στη διαφημιστική αγορά θα επιστραφεί στους εργοδότες με σειρά φοροελαφρύνσεων στις εταιρείες media. Συμμετοχή των εργοδοτών στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, γεγονός που σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για τη μετατροπή του σε επαγγελματικό ταμείο, ειδικά αν επιβληθεί η υποχρέωση ετήσιων αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας, που οδηγεί στην σύντομη «έξωση» συνταξιούχων και επικουρικών από τον ΕΔΟΕΑΠ. Γι’ αυτό και ο κ. Π. Κυριακόπουλος απαιτεί διαχωρισμό των τομέων και αλλαγή του Καταστατικού του οργανισμού.

Σε ό,τι αφορά τις παροχές υγείας, ο ΕΔΟΕΑΠ θα «αγοράζει» υπηρεσίες από τον ΕΟΠΥΥ στα πρότυπα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Από την πλευρά της ΕΤΗΠΤΑ δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω στο μείζον αυτό ζήτημα. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και πρέπει να δοθούν άμεσα υπεύθυνες και σαφείς απαντήσεις.