EDOEAPΥπερψηφίστηκε από τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ η αλλαγή του καταστατικού με τις νέες ρυθμίσεις για την διάσωση του ταμείου των δημοσιογράφων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ΕΔΟΕΑΠ επί συνολικού αριθμού μετόχων – μελών δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (10.156), αφαιρούνται σύμφωνα με το Καταστατικό όσοι απουσιάζουν στο εξωτερικό και όσοι νοσηλεύονται και η μετακίνησή τους είναι αδύνατη.

Κατόπιν τούτου, επί του συνολικού αριθμού μετόχων – μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.110), ψήφισαν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (6.127), ήτοι περισσότεροι του ημίσεως που απαιτείται από το Καταστατικό για το σχηματισμό απαρτίας.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν ψήφους:

ΝΑΙ: πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)

ΟΧΙ: τριακόσια πενήντα (350)

ΛΕΥΚΑ: εκατόν δεκαπέντε (115)

ΑΚΥΡΑ: σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθ’ όσον έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, ήτοι αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.